Odszkodowanie za wypadek na basenie w UK

Odszkodowanie za wypadek na basenie w UK - Insito

Basen jest miejscem publicznym, a to oznacza, że jeżeli mamy do czynienia z poślizgnięciem lub innego rodzaju wypadkiem spowodowanym poprzez niewłaściwe oznakowanie miejsc niebezpiecznych, wtedy możemy ubiegać się o odszkodowanie. Podobnie ma się sprawa ze strony właściciela budynku, np. uszkodzenie powierzchni basenu, jego elementy takie jak zjeżdżalnie czy trampoliny. Musimy jednak pamiętać, że aby ubiegać się o odszkodowanie musi wystąpić uraz oraz ewidentne zaniedbanie właściciela obiektu. Możemy także skorzystać z ubezpieczenia NW o czym nie należy zapominać.

Na co muszę zwracać uwagę?

Często doznając urazu jesteśmy w szoku i nie jesteśmy wstanie o wszystkim pamiętać, czasem również przeszkadza nam brak znajomości języka. Jednym z podstawowych kroków jakie należy podjąć to spisanie świadków zdarzenia, oni mogą nam pomóc w postępowaniu odszkodowawczym, jeżeli uszkodziliśmy lub zniszczyliśmy wskutek wypadku sprzęt czy ubranie to również należy go zatrzymać jako dowód. Jeżeli uraz jest poważny lub mamy podejrzenia, że mogło dojść do poważniejszych uszkodzeń ciała należy niezwłocznie udać się do lekarza aby uzyskać pomoc medyczną.

Co mam zrobić, aby uzyskać odszkodowanie w UK?

Jeżeli doznałeś urazu w wyniku któregoś w/w przypadku pamiętaj, aby zgłosić ten fakt personelowi. Po zgłoszeniu pracownik powinien zapisać Twoje zdarzenie w tzw. „accident book” – książce wypadkowej. Jest to niezbędne, aby był zapis o Twoim wypadku na danym obiekcie potwierdzający Twoje zdarzenie. W kolejnym kroku radzimy zgłosić się do naszej firmy. Po przedstawieniu przez Ciebie opisu wypadku skontaktujemy się z drugą stroną w celu ustalenia ubezpieczyciela i zebrania wszystkich informacji łącznie z wpisem w accident book. Gdy tylko otrzymamy odpowiedź od ubezpieczyciela odpowiedzialnego za wypłatę odszkodowania, zostanie przygotowane spotkanie z lekarzem, który przeprowadzi wywiad medyczny na podstawie którego zostanie stworzony raport medyczny, który będzie głównym dowodem w sprawie o odszkodowanie. Gdy tylko zostanie on zweryfikowany niezwłocznie prześlemy go do firmy ubezpieczeniowej, a następnie rozpoczną się negocjacje dotyczące wysokości odszkodowania.

Jakie czynniki wpływają na wysokość odszkodowania?

Najważniejszym czynnikiem jest stopień odniesionego urazu oraz czas powrotu do pełnego zdrowia. Inną kwotę otrzymamy, jeżeli na wskutek wypadku doznamy rozcięcia ręki, a inną w przypadku złamania nogi. Na wysokość odszkodowania ma również wpływ na ile nasz uraz przeszkadza nam w codziennym życiu lub wykonywaniu pracy. Jeżeli na wskutek urazu nie możesz podjąć aktywnej pracy zawodowej, wtedy należy Ci się dodatkowa rekompensata. Do jej wyliczenia bierze się wysokość dotychczasowych zarobków. W przypadku posiadania abonamentu na pływalnię brak możliwości dalszego korzystania z niego należy, się nam zwrot kosztów jednakże dużą rolę odgrywa tutaj regulamin pływalni.

Nie każdy zna procedury odszkodowawcze, dlatego jeżeli nie jesteś pewien co Ci przysługuje, skontaktuj się z nami, zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji aby pomóc.

Skontaktuj się z nami

Przydarzył Ci się wypadek?

Wywalczymy dla Ciebie wysokie odszkodowanie

Zgłoś wypadek

lub zadzwoń 077 3615 7240

24h na dobę, 7 dni w tygodniu

Jeśli masz konto w brytyjskim banku, który pobiera od Ciebie opłaty - możesz otrzymać zwrot opłat bankowych wraz z odestkami

Dowiedz się więcej