Osoby, które są w trudnej sytuacji finansowej, łapią się każdej deski ratunku. Nie muszą też mieć specjalistycznej wiedzy na temat finansów i znać mechanizmów, jakie nimi kierują. To prowadzi nieraz do tego, że zamiast wyjść z kłopotów, wpada się w nie coraz bardziej. Do tego dojść nie powinno, a jeśli dzieje się tak przez pożyczkodawcę, to można starać się o odszkodowanie.

Jakie są obowiązki pożyczkodawcy?

Aby zrozumieć, kiedy przysługuje pożyczkodawcy zwrot, trzeba wyjść od obowiązków spoczywających na pożyczkodawcy. Zanim zaakceptuje wniosek o pożyczkę i przygotuje do podpisu umowę, powinien dobrze przyjrzeć się temu, jaka jest sytuacja finansowa jego klienta. Liczą się koszty, wydatki, zarobki, to czy ma w danej chwili inne zobowiązania itd. Wszystko po to, by kwota pożyczki była możliwa do spłaty.

Kiedy dochodzi do złożenia podpisu na umowie, musi poinformować pożyczkobiorcę o wszystkich naliczanych opłatach i kosztach, jakie będą wiązały się z zaciągnięciem zobowiązania. Musi też się upewnić, że jego klient zrozumiał wszystko, o czym mowa, co jest szczególnie ważne, jeśli o pożyczkę starają się obcokrajowcy, którzy oswajają się z językiem.

Kiedy można starać się o zwrot za pożyczki?

Następnie dochodzimy do kwestii, która najbardziej interesuje poszkodowanego – kiedy przysługuje mu zwrot za pożyczki krótkoterminowe w UK? Sprawa wydaje się prosta. O zwrot można starać się wtedy, kiedy pożyczkodawca nie wywiąże się z wyżej wymienionych obowiązków. Jeżeli okaże się, że pożyczkobiorca ma jednocześnie kilka chwilówek, jego zobowiązania są rolowane, ma naliczane odsetki i kary, których nie był świadomy przy podpisywaniu umowy, albo jego zarobki nie pozwalają na spłatę i zadłużenie rośnie, może starać się o zwrot.

Jak to wygląda w praktyce?

Nietrudno się domyślić, że pożyczkodawcy tak łatwo nie zgadzają się na zwrot. Żeby można było uzyskać zwrot, należy zgromadzić solidne dowody i przekonującą argumentację. Należy sporządzić pełen opis tego, kiedy, w jakich okolicznościach i na jaką kwotę wzięto pożyczkę. Następnie przygotować pełen opis sytuacji finansowej, jaka była w momencie podpisania umowy i obecnie. Na tej podstawie sporządza się wniosek i wysyła do firmy pożyczkowej. Z reguły jednak trzeba się liczyć nie tylko z długim oczekiwaniem, ale i decyzją odmowną, od której trudno się odwołać. Można się co prawda odwołać do Financial Conduct Authority (FCA), ale trzeba wiedzieć, jak się do tego przygotować.

Lepiej skorzystać z usług takich firm, jak nasza. Wiemy, jak prawidłowo sporządzić wniosek i już na podstawie wstępnych informacji przekazanych przez pożyczkodawcę, będziemy w stanie ocenić szansę na powodzenie. Wiemy też jak uzyskać najlepsze warunki.