Kiedy kwalifikujemy się do Statutory Sick Pay?

Oczywiście musimy mieć legalne źródło dochodów, które wynoszą minimalnie 115 funtów tygodniowo, i mieć prawny status pracownika. Niestety osoby samozatrudnione nie mogą otrzymać Statutory Sick Pay. Oprócz tego oczywiście musimy być chorzy i pozostawać w domu – przez minimum cztery dni, niezależnie czy mowa tutaj o dniach pracujących, czy wolnych od pracy. Pamiętajmy więc, że Statutory Sick Pay nie przysługuje nam, jeśli chwilowa niedyspozycja sprawia, że pozostajemy w domu na jeden, dwa czy nawet trzy dni. Dopiero od czwartego dnia zaczyna nam przysługiwać wynagrodzenie chorobowe. Poprzednie dni nie są płatne.

Ile może wynieść nasze Statutory Sick Pay?

Nasze wynagrodzenie chorobowe zależy przede wszystkim od tego, jaką umowę mamy podpisaną z naszym pracodawcą – ponieważ to właśnie on jest prawnie zobowiązany do wypłacania nam sick pay. Statutory Sick Pay nie może według odgórnych ustaleń prawnych wynosić jednak mniej niż 92,5 funtów tygodniowo, a wypłacane może być maksymalnie przez 28 tygodni (co daje nam około pół roku rekonwalescencji). Stawka 92,5 funtów jest jednak bardzo niskim wynagrodzeniem, dlatego warto przy podpisywaniu umowy zwracać uwagę na ustaloną wysokość Statutory Sick Pay. Jeśli ustalenia w umowie są wyższe niż minimalne, możemy wtedy mówić o contractual sick pay.

Jak otrzymać Statutory Sick Pay?

Przede wszystkim należy poinformować pracodawcę o konieczności opuszczenia dni pracy ze względu na chorobę. Jest to oczywiste – przekazanie takiej informacji jest niezbędne, by pracodawca mógł zapewnić zastępstwo na nasze miejsce. Co ciekawe, nie potrzebujemy zaświadczenia lekarskiego, jeśli choroba trwa mniej niż 7 dni. Powinniśmy jednak podać konkretny powód naszej nieobecności. Dopiero kiedy nasza choroba trwa dłużej niż tydzień, jesteśmy zobowiązani przedłożyć pracodawcy zaświadczenie od lekarza o naszej niezdolności do pracy. W Wielkiej Brytanii na taki dokument mówi się „fit note”.

Kiedy nie otrzymamy Statutory Sick Pay?

Jak zostało już wspomniane, Statutory Sick Pay nie jest przyznawane osobom samozatrudnionym, a także tym, którzy chorują już dłużej, niż przewidziano w ustawie, czyli ponad 28 tygodni. Poza tym jeśli właśnie zakończyliśmy nasze chorobowe trwające 28 tygodni, nie otrzymamy kolejnego Statutory Sick Pay przez kolejne 8 tygodni. Oprócz tego SSP nie przysługuje osobom, którym udzielono inny rodzaj świadczenia, na przykład świadczenie macierzyńskie, bądź które otrzymały Employment and Support Allowance (ESA) w ciągu ostatnich 12 tygodni. Oczywiście Statutory Sick Pay nie otrzyma osoba, która nie jest legalnie zatrudniona na terenie Wielkiej Brytanii.