Jakie okoliczności są traktowane jako wypadek przy pracy?

Pomimo tego, że pracownicy mogą starać się o wysokie odszkodowanie za wypadek w pracy w UK, jedynie część Polaków się tego podejmuje. Z czego to wynika? Głównie z niewiedzy, czy braku znajomości przepisów prawnych. Część poszkodowanych nie wie, że odszkodowanie w ogóle im się należy. Nie wykupują w UK dodatkowego ubezpieczenia, więc nie zdają sobie sprawy, że coś mogą uzyskać. Jednak o rekompensatę może się ubiegać każdy, kto padł ofiarą wypadku w Wielkiej Brytanii, a odszkodowanie wypłaca ubezpieczyciel pracodawcy.

Prawo do odszkodowania za wypadek przy pracy nabieramy w momencie wykonywania zadań lub poleceń bezpośrednio związanych z naszą pracą, tak samo jak podczas sprzątania naszego miejsca pracy po zakończeniu prac, nawet jeżeli nie było ku temu poleceń i jest pod nadzorem pracodawcy. Odszkodowania należy się nam także w wypadku gdy do zdarzenia doszło wskutek nieuwagi czy też niedoświadczenia innych pracowników, którzy mieli wpływ na nasz wypadek.

Do przyczyn wypadku może również przyczynić się pośrednio pracodawca poprzez zaniedbanie np. wykonywanie prac przez nieprzeszkolonych pracowników, brak lub nieodpowiednie środki BHP.

Do przyczyny wypadku może również przyczynić się wadliwy sprzęt, który nie posiada ważnego przeglądu czy też usterki które nie zostały usunięte.

Jakie są rodzaje wypadków przy pracy?

Spośród wypadków rozróżniamy 3 rodzaje:

  1. Wypadek lekki, nie wymaga on interwencji medycznej
  2. Wypadek ciężki, niesie on za sobą uszczerbki na zdrowiu mogące mieć wpływa na nasze dalsze życie takie jak: czasowe lub trwałe kalectwo, utrata kończyn, oszpecenie czy też choroby będącej następstwem wykonywanej pracy
  3. Wypadek śmiertelny na wskutek którego następuje zgon pracownika

Przeczytaj również: Wypadek w pracy w UK a chorobowe – jak działa zwolnienie lekarskie w UK?

Komu przysługuje odszkodowanie?

Każde zdarzenie, do którego doszło w miejscu pracy, podczas wykonywania obowiązków, w którym winny nie jest pracownik, może kwalifikować do odszkodowania za wypadek w pracy.  Są to sytuacje, kiedy do wypadku doprowadził inny pracownik lub pracownicy. Wypadek może być także wynikiem zaniedbań ze strony pracodawcy, jak brak odpowiednich zabezpieczeń, czy brak przeszkolenia do prawidłowego wykonywania obowiązków. Mimo to nie zawsze uda się osiągnąć cel. Wiele zależy od tego, jak wyglądają działania pracownika tuż po wypadku. Liczy się czas i jak najbardziej precyzyjne przedstawienie dowodów, świadczących o urazach i o tym, że pojawiły się w wyniku wypadku.

Jak się zachować bezpośrednio po wypadku?

Im więcej czasu upłynie między wypadkiem w pracy, a jego zgłoszeniem i udokumentowaniem, tym trudniej o odszkodowanie. Wynika to z faktu, że trudniej udowodnić, że szkody, uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku tego zdarzenia, a nie w innej sytuacji. Istotne dla sprawy jest natychmiastowe powiadomienie pracodawcy, zebranie zeznań świadków (w tej sytuacji będą to najczęściej pracownicy). W każdej firmie prowadzi się księgę wypadków, gdzie każde zdarzenie jest dokładnie opisane. Pod treścią pracownik musi się podpisać. W zależności od uczciwości pracodawcy, treść w Accident Book może być prawdziwa lub zawierać informacje, które nie będą obciążać firmy. Dlatego też przed podpisaniem trzeba dokładnie całość przeczytać. W razie kłopotów ze znajomością języka należy poprosić kogoś o przetłumaczenie.

Przeczytaj również: Mobbing w pracy w UK – czy można uzyskać odszkodowanie?

Obdukcja lekarska

Pracodawca nie jest jedyną osobą, której wypadek się zgłasza. Ważna jest wizyta w punkcie medycznym. Niektóre urazy mogą powstać także w innych okolicznościach, dlatego do lekarza trzeba iść jak najszybciej. W przeciwnym razie trudniejsze będzie udowodnienie, że uszczerbek na zdrowiu powstał w pracy. To kiedy poszkodowany zwróci się do lekarza, może mieć duże znaczenie w tym, czy i jakie odszkodowanie uzyska. Warto pamiętać, że w UK przysługuje także wypłata pieniędzy pokrywających koszty rehabilitacji, leczenia, zabiegów. Oprócz tego można ubiegać się o wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.

Przeczytaj również: Odszkodowanie w UK za stres w pracy – kiedy można się o nie ubiegać?

To nie pracodawca wypłaca odszkodowanie

W Wielkiej Brytanii funkcjonuje prawo pracy, które reguluje, jak wygląda kwestia odprowadzania składek pracowników. W przepisach określono też, jakie obowiązki ma pracodawca, jeśli chodzi o zapewnienie szkoleń, bezpieczeństwa, czy zaplecza socjalnego. Jeśli wypadek w pracy wystąpił z winy pracodawcy, wydawałoby się, że pracodawca ponosi koszty odszkodowania, ale tak nie jest. Właśnie w takiej sytuacji jest zabezpieczony odpowiednią polisą, a pracownik dostaje odszkodowanie od ubezpieczyciela pracodawcy. Walka o odszkodowanie jest czasem długa i stresująca. Najlepiej od razu po zdarzeniu skontaktować się z firmą, która pomoże poradzić sobie z formalnościami. Ponieważ liczy się czas i umiejętność poruszania się po często niezrozumiałych przepisach prawnych, działając na własną rękę, można sporo stracić. Wymaga to też sporo czasu i energii. Z tego względu najlepiej powierzyć to profesjonalistom, którzy mają dużą wiedzą i doświadczenie w temacie odszkodowań. Jedną z firm, która pomoże jest Insito Odszkodowania.

Miałeś wypadek w pracy? Koniecznie wejdź na stronę odszkodowania za wypadki w pracy i dowiedz się jak uzyskać odszkodowanie!