Brawura czy zaniechanie?

Czasem miewamy wyobrażenia o możliwościach naszego ciała, które jednak nie pokrywają się z rzeczywistością. O kontuzje w sporcie w wyniku przecenienia swoich możliwości nie jest trudno. Na siłowni możemy założyć na sztangę za duże obciążenie albo źle użytkować dostępny tam sprzęt. Mając do dyspozycji obsługę trenerów, nie korzystamy z niej, uważając, że wszystko wiemy albo dlatego, że się wstydzimy.

Jednak wciąż faktem pozostaje, że siłownia jest miejscem publicznym, w związku z czym jej właściciel zobowiązany jest nie tylko do posiadania ubezpieczenia, ale też do zapewnienia przebywającym na niej osobom bezpiecznych warunków. Regulamin i instrukcje postępowania z każdym przyrządem powinny być ogólnodostępne, a najlepiej znajdować się w zasięgu wzroku osoby, która do danego przyrządu się przymierza. Ludzie są różni i nie każdy odważy się poprosić o pomoc instruktora. W takiej sytuacji, gdy dana osoba unika pomocy, mimo wszystko może domagać się odszkodowania, powołując się na to, że nie miała dostępu do informacji o przyrządzie. Właściciel siłowni może więc zapewnić bezpieczne warunki ćwiczeń, a jednocześnie zabezpieczyć siebie.

Kiedy przysługuje nam odszkodowanie za wypadek na siłowni w UK?

Regulamin korzystania z urządzeń to jednak nie wszystko. Ważną kwestią do rozstrzygnięcia jest też stan techniczny dostępnych urządzeń, czy poddawane są one przeglądom, konserwacji, a w przypadku awarii niezwłocznie są naprawiane. Jeśli nie od razu, to czy zostają wystarczająco jasno dla trenujących zabezpieczone, by uniemożliwić ich użytkowanie? Same ciężary powinny być oznakowane. Wiadomo jest, że częste korzystanie może zacierać informacje o ich wadze, dlatego ktoś regularnie powinien to kontrolować i dbać, by było to widoczne. Do tego maszyny mogą być źle zmontowanie, mieć przestarzałe linki, po których przesuwa się ciężar, mogą powodować dodatkowe obciążenie albo nierównomierne rozłożenie ciężaru. Również zbyt duża ilość sprzęty na sali może sprzyjać potknięcia, upadkom. Okoliczności sprzyjającym wypadkom może być wiele. Jak postępować po wypadku na siłowni w UK?

Czy należy nam się odszkodowanie za wypadek na siłowni w UK?

Samemu lepiej nie zabierać się za rozstrzygnięcie, bo bardzo łatwo będzie stronie przeciwnej posiłkować się argumentem o naszej lekkomyślności. Jeśli jednak decydujemy się na samodzielne dochodzenie odszkodowania, powinniśmy pamiętać o kilku kwestiach. Dokumentacja fotograficzna powinna być wykonana od razu na miejscu zdarzenia. Pamiętajmy, że w przeciwnym razie wcześniejsze niedopatrzenia mogą zostać naprawione i nie będziemy już mieli dowodów, jak wyglądały okoliczności wypadku. Jeśli to możliwe należy spisać dane świadków. Poza tym powinniśmy niezwłocznie udać się do lekarza, który oceni nasz stan fizyczny. Wypadek należy też zgłosić właścicielowi siłowni, jak również zachować wszelkie rachunki wskazujące na nasz pobyt w tym miejscu. 

Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, powinniśmy skontaktować się z kancelarią odszkodowawczą, która pokieruje całym naszym postępowaniem i zoptymalizuje szanse na uzyskanie odszkodowania.