Pozostała część obrażeń mózgu w dużym procencie dotyczy innych wypadków, jakich doświadczamy w pracy, na ulicy czy różnych miejscach publicznych. Urazy mózgu to jedna z najgroźniejszych konsekwencji wypadków, gdyż często skutkuje niemożnością powrotu do pełnego zdrowia.

Urazy mózgu a wstrząs mózgu

Obrażenia głowy mogą skutkować urazami mózgu różnego rodzaju. Kompleksowa diagnostyka ma tu ogromne znaczenie. Jednym z częstych efektów wypadków komunikacyjnych jest krwiak podtwardówkowy, powstający w wyniku przemieszczenia się mózgu w czaszce w czasie wypadku. Innym rodzajem urazu jest krwiak podpajęczynówkowy, który polega na krwotoku do płynu mózgowo-rdzeniowego. Uraz głowy może też skutkować rozlanym uszkodzeniem aksonalnym mózgu, które wiąże się z rozerwaniem połączeń między komórkami w mózgu. Wstrząśnienie mózgu to bardzo częsty skutek wypadku. Często towarzyszy mu chwilowa utrata świadomości.

Rozpoznanie rodzaju urazu mózgu nie jest łatwe, różny jest też stopień nasilenia urazu i tym samym negatywnych jego konsekwencji. Bywa, że ofiara traci na zawsze zdolność do samodzielności. Wszystko to sprawia, że kwoty odszkodowań za urazy głowy w UK są wysokie. Odszkodowanie bowiem musi uwzględniać dożywotnią niemożności pracy, a tym samym utratę dochodu przez poszkodowanego. Co składa się na odszkodowanie za wstrząśnienie mózgu w UK?

Odszkodowanie za wstrząśnienie mózgu

Urazy mózgu stanowią ważne wyzwanie w kontekście leczenia, rehabilitacji, rekonwalescencji, które z kolei wymagają dużych nakładów czasowych i finansowych. Jednak tego typu uszczerbek na zdrowiu znacznie komplikuje często dłuższą przyszłość, a nawet całe życie poszkodowanego i jego rodziny. Uraz mózgu wpływa na możliwość pracowania, zarabiania, ale też na życie emocjonalne, rodzinne, towarzyskie. Rehabilitacja i leczenie może okazać się koniecznym elementem codziennego życia ofiary wypadku, być może osoba taka będzie niezdolna do samodzielnej egzystencji, co często wiąże się z rezygnacją z pracy innego członka rodziny w celach sprawowania opieki. To również wpływa na sytuację finansową rodziny.

Dlatego zadośćuczynienie w takich przypadkach obejmuje wiele form pomocy. Odszkodowanie powinno pokrywać koszt intensywnej rehabilitacji, często prywatnej, zakupu sprzętu medycznego. Emocjonalne skutki wypadku mogą generować również potrzebę psychologicznej terapii dla całej rodziny, która również powinna wchodzić w sumę odszkodowania. Dobre kancelarie odszkodowawcze zadbają również o pokrycie kosztów całodziennej opieki dla niesamodzielnej osoby, ewentualnego remontu domu, czy mieszkania, które wymagają adaptacji do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Myśląc o przyszłości, w walce o odszkodowanie można pomyśleć również sfinansowaniu możliwości zdobycia nowych umiejętności zawodowych. Wszystkiego tego dowiemy się na konsultacji z kancelarią odszkodowawczą, której bogate doświadczenie pozwoli nam zapoznać się z wszelkimi możliwościami, które same z siebie nie przychodzą nam do głowy. Specjaliści w takich kancelariach są w stanie uzyskać dla poszkodowanego również przedpłatę z firm ubezpieczeniowych, której celem jest pokrycie bieżących i wymagających szybkiego działania kosztów leczenia.

Dlatego pierwsze co należy zrobić, to zgłosić się do kancelarii, która w imieniu poszkodowanego podejmie się wszelkich formalności, pozwalając jemu tym samym na skoncentrowanie się na leczeniu.