Czas trwania sprawy zależny od przyjęcia odpowiedzialności

Przyznanie się do winy przez sprawcę znacznie ułatwia przebieg sprawy, jednak w sytuacji, gdy zaprzecza on winie, proces się wydłuża. Prawnicy muszą dogłębnie przejrzeć całą dokumentację, zeznania świadków, nagrania, korespondencję i monitoring. Najkrócej zatem trwają procesy dotyczące wypadków komunikacyjnych, bo średnio 4-9 miesięcy. W tych przypadkach najłatwiej ustalić winę i przyjeżdża policja, która analizuje sytuację na drodze, widzi uszkodzone auta, przeważnie ma do dyspozycji obserwatorów sytuacji z innych aut lub pieszych. Nieco bardziej skomplikowane są wypadki doznane w pracy czy upadki, potknięcia w miejscach publicznych. Te procesy raczej nie trwają krócej niż 6 miesięcy. Najdłużej trwają procesy odszkodowawcze za zaniedbania medyczne, bo od 18 do 36 miesięcy.

Ustalanie odpowiedzialności – jak przebiega?

Najpierw sami lub z pomocą kancelarii odszkodowawczej formułujemy list, czyli tzw. roszczenie, w którym należy opisać przebieg i okoliczności wypadku, przyczynę, która z naszej perspektywy doprowadziła do wypadku, doznane urazy oraz to, czy nasza zdolność do pracy została ograniczona wskutek wypadku. Ubezpieczyciel sprawcy po otrzymaniu takiego roszczenia ma 21 dni na ustosunkowanie się do niego. Może to zrobić na trzy sposoby.

Po pierwsze potwierdzając winę ubezpieczonej u siebie osoby. Po drugie odrzucając winę tegoż ubezpieczonego, a po trzecie może zechcieć przeprowadzić własne dochodzenie w sprawie, na co ma 3 miesiące. Tu następuje przekazanie całej zgromadzonej dokumentacji do analizy przez ubezpieczyciela i jeśli w jej efekcie następuje odrzucenie wniosku o odszkodowanie, pozostaje skierowanie sprawy do sądu. Rozpoczęcie procedur sądowych uniemożliwia już ugodę między stronami. Może do niej dojść tylko na wcześniejszych etapach negocjacji.

Jak postępować po wypadku?

Jako że przebywamy za granicą, musimy oszacować swoją znajomość przepisów prawnych, zdolność do poruszania się po urzędach, ale też umiejętności językowe. To główne kwestie dające nam odpowiedź czy sami podołamy sprawie. Poza tym jeśli już na miejscu wiemy, że sprawa nie jest oczywista, sprawca nie poczuwa się do winy, przerzuca odpowiedzialność na nas lub kogoś innego, warto skorzystać z pomocy profesjonalnych kancelarii odszkodowawczych. Taka firma zapewni nam komunikację w ojczystym języku, bezpłatne badania lekarskie, a także pomoc przy wypełnianiu wszelkich formalności i kompletowaniu dokumentów. Bezpłatna analiza sprawy da nam odpowiedź, czy o odszkodowanie jest sens się starać, czy mamy szansę wygrać i mniej więcej jakiego rzędu będzie to kwota. Kancelaria odszkodowawcza pomoże nam w negocjacjach ze sprawcą, chociażby w sytuacji, gdy przyznaje się on do winy, ale nie godzi na wysokość odszkodowania.

Ważna informacja dla nas jest taka, że kancelarie w UK działają na zasadzie no win, no fee,  co oznacza, że nie ponosimy żadnych kosztów, dopóki sprawa nie zakończy się naszą wygraną. Skontaktować się z kancelarią należy jak najszybciej, pamiętajmy bowiem, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć kroków, jakie podejmie ubezpieczyciel strony przeciwnej i w jakim stopniu wydłuży to sprawę.