Odszkodowanie za uraz kręgosłupa w UK — co trzeba wiedzieć?

W UK urazy kręgosłupa są najczęściej zgłaszanymi obrażeniami po wypadkach. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantuje nam rekompensatę w sytuacjach, w których doznajemy obrażeń, jednak z drugiej strony często odpowiedzialność za wypadek nie leży po naszej stronie. Gdy tak jest, za uraz i ból kręgosłupa po wypadku samochodowym odszkodowanie powinno zostać wypłacone z OC sprawcy. Chodzi tu jednak nie tylko o wypadki samochodowe, ale też o wypadki w pracy czy miejscach publicznych, za które odpowiadają inni, chociażby swoim zaniedbaniem przestrzegania przepisów BHP. Nawet jeśli posiadamy prywatne ubezpieczenie, mając pewność, że wypadek zdarzył się z czyjejś winy, warto domagać się odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy, bo odszkodowanie można uzyskać z dwóch źródeł.

Sprawdź jakie wypadki obsługujemy w Insito.

Wysokość odszkodowania za uraz kręgosłupa w UK

Uraz rdzenia kręgowego i kręgosłupa na każdym jego odcinku może prowadzić do kalectwa albo do długotrwałej i bolesnej rehabilitacji. Takie okoliczności trwale lub na długi czas wykluczają możliwość kontynuowania wykonywanej pracy bądź wymuszają konieczność przekwalifikowania się. Odszkodowanie powinno maksymalnie zrekompensować straty zdrowotne i materialne. Wysokość odszkodowania za uraz rdzenia kręgowego i kręgosłupa zależy zatem od charakteru i rozległości urazu, konsekwencji w postaci ograniczeń dla narządu ruchu, kondycji psychicznej i zdolności do podjęcia pracy zarobkowej.

Zawsze należy też uwzględnić szanse na całkowite wyleczenie, czyli powrót do sprawności sprzed wypadku. Na ostateczną sumę odszkodowania wpływają też takie czynniki, jak konieczność prywatnej rehabilitacji, potrzeba zastosowania sprzętu medycznego, codziennej profesjonalnej opieki, psychoterapii, bieżące wydatki związane z wypadkiem. Czasem konieczna może okazać się adaptacja pojazdu czy mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, a także kursy i szkolenia pozwalające na zdobycie nowych umiejętności umożliwiających podjęcie pracy.

Nawet wypadek w miejscu publicznym, gdzie wydawałoby się, że nie ma kogoś, kogo wprost można wskazać jako winnego, może uprawiać do odszkodowania z OC danej instytucji, która odpowiada za tę przestrzeń publiczną. Poślizgnięcia, potknięcia i upadki z tym związane mogą powodować uraz kręgosłupa lędźwiowego po wypadku, którego objawy wcale nie muszą być odczuwalne od razu. Warto jednak udać się do lekarza i zebrać materiał dowodzący tego, że do wypadku doszło. W razie wątpliwości najlepiej skontaktować się z kancelarią odszkodowawczą. Na terenie UK takie kancelarie oferują obsługę w języku polskim oraz usługi na zasadzie „no win, no fee”, co oznacza, że poszkodowany płaci za obsługę prawną jedynie w sytuacji wygrania sprawy.