Obowiązki ciążące na kierowcach, gdy uczestniczą w wypadku lub kolizji

Gdy dojdzie do stłuczki czy wypadku, wszyscy uczestnicy zdarzenia mają obowiązek zatrzymać się i podjąć się następujących działań:

  • wyjść z pojazdu i sprawdzić stan każdego z uczestników wypadku, w razie potrzeby należy podjąć się pierwszej pomocy,
  • podać uczestnikom wypadku swoje dane kontaktowe oraz numer ubezpieczenia,
  • w razie potrzeby – skontaktować się z policją oraz  ze służbami medycznymi.

Niewywiązanie się z któregokolwiek punktu może wiązać się z konsekwencjami prawnymi. Oczywiście wyjątek tutaj stanowią sytuacje, w których kierowca sam ucierpiał na tyle, że potrzebne jest mu udzielenie pierwszej pomocy oraz hospitalizacja. W razie utrudnień z wypełnieniem powyższych obowiązków najlepiej byłoby, gdyby dane osoby odpowiedzialnej za wypadek zostały podane do 24 godzin od wydarzenia, natomiast numer ubezpieczenia może zostać podany służbom policyjnym w przeciągu 7 dni.

Przeczytaj również: Wypadek samochodowy w UK z mojej winy – co robić? Jak otrzymać odszkodowanie?

Sankcje prawne grożące za niewywiązanie się ze swoich obowiązków

Kara za ucieczkę z miejsca wypadku, w zależności od spowodowanych szkód, może objąć nakaz prac społecznych lub karę finansową, a także dyskwalifikację (zabranie prawa jazdy na czas określony – do sześciu lub dwunastu miesięcy). Zawsze otrzymuje się punkty karne (od 5 punktów przy niewielkiej szkodliwości społecznej do 10 punktów karnych przy poważnych obrażeniach uczestników wypadku). Przy najpoważniejszych wypadkach stosuje się najpoważniejsze konsekwencje prawne — pozbawienie wolności sprawcy wypadku i uciekiniera nawet na czas 26 tygodni!

Kary finansowe podzielone są na różne kategorie. Grup kar pieniężnych jest aż sześć, oznaczone są początkowymi literami alfabetu (od A do F). Najczęściej przyznawane kary finansowe dotyczą grup A, B i C, co oznacza, że konsekwencje finansowe obejmują od 25% do 175% tygodniowego przychodu (po odliczeniu podatku). Najwyższą karą finansową jest kara z grupy F, która może objąć od 500% do 700% tygodniowego przychodu, po odliczeniu podatku.

Przy tym należy wspomnieć, że po ucieczce z miejsca wypadku fakt ten zostaje odnotowany w naszych aktach i zostaje tam aż na cztery lata.

Jeśli właściciela pojazdu nie ma w pobliżu, to czy jest to ucieczka z miejsca wypadku?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: Tak, jak najbardziej! Nawet jeśli na parkingu doszło do lekkiego zarysowania innego pojazdu, a jego właściciela nie ma nigdzie w pobliżu, mamy obowiązek w jakiś sposób skontaktować się z nim, by podać mu swoje dane. Jeśli nie mamy czasu czekać, wystarczy na przykład, że wsuniemy za wycieraczkę nasz numer telefonu i krótką notatkę wyjaśniającą sprawę z prośbą o kontakt. Choć takie rozwiązanie może wydawać się niektórym nielogiczne to jednak takie działanie jest uczciwe i godne pochwały. W końcu gdyby to nam ktoś zarysował samochód, chcielibyśmy otrzymać jego dane kontaktowe, by móc otrzymać należącą się nam rekompensatę za doznaną szkodę.

Czy można uzyskać odszkodowanie, jeśli sprawca uciekł z miejsca zdarzenia?

Jeśli mimo starań policji – sprawdzenia monitoringu, czy przesłuchania świadków – nie uda im się ustalić tożsamości zbiegłego sprawcy wypadku, nadal można starać się o uzyskanie odszkodowania. Można zrobić to na własną rękę lub pozostawić sprawę specjalistom. Insito Odszkodowania zajmuje się takimi trudnymi przypadkami na co dzień – wiemy, jak pokierować Twoją sprawą, aby uzyskać dla Ciebie jak najwyższe odszkodowanie. Nawet w tak utrudnionej sytuacji, jaką jest ucieczka sprawcy z miejsca zdarzenia. Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub poprzez chat na stronie.