Podstawy dotyczące ubezpieczenia w Wielkiej Brytanii

Ubezpieczenie w Wielkiej Brytanii jest przypisane do kierowcy oraz jego pojazdu. Jeśli jest taka konieczność, może zostać przypisane do kilku kierowców lub nawet kilku pojazdów, jednak zawsze będzie ono imienne. Wyjątkiem jest ubezpieczenie „any driver”, które zakłada, że pojazdem może poruszać się każda osoba, która zakończyła 25 rok życia. Jest ono jednak drogim rozwiązaniem, stosowanym niemal wyłącznie przez przedsiębiorstwa, na przykład firmy kurierskie czy te związane z transportem.

Ponieważ podstawowe ubezpieczenie jest obowiązkiem prawnym, w praktyce oznacza to, że ubezpieczonym pojazdem mogą poruszać się wyłącznie osoby, których nazwisko widnieje w karcie ubezpieczenia. Jeśli chce się otrzymać więc odszkodowanie w razie wypadku, nie powinno się udostępniać pojazdu osobom trzecim, nieuwzględnionym w karcie ubezpieczenia.

Przeczytaj również: Wypadek samochodowy w UK z mojej winy – co robić? Jak otrzymać odszkodowanie?

Rodzaje ubezpieczeń samochodu w UK

W Wielkiej Brytanii możemy ubezpieczyć samochód na trzy sposoby: poprzez wybór ubezpieczenia Third Party, Third Party Fire and Theft oraz Fully Comprehensive. Third Party to ubezpieczenie podstawowe, wymagane od każdego kierowcy. Pozostałe dwa ubezpieczenia to rozszerzenie tego pierwszego. Wymienione zostały one w kolejności od minimalnych do maksymalnych przywilejów, jakie otrzymuje się w obrębie pakietu ubezpieczeniowego.

Third Party (dosłownie: Osoby trzecie) to ubezpieczenie, które w razie wypadku lub kolizji obejmuje wyłącznie osoby poszkodowane przez właściciela pojazdu, a także ich mienie (najczęściej będzie to pojazd drugiej osoby). Poszkodowanymi mogą być piesi, rowerzyści czy kierowcy.

Natomiast ubezpieczenie Third Party Fire and Theft (dosłownie: Osoby trzecie, pożar oraz kradzież) to uzupełnienie ubezpieczenia Third Party tak, by objęło również pojazd właściciela. Jak sama nazwa wskazuje, samochód właściciela zostaje również ubezpieczony na wypadek kradzieży lub pożaru.

Najbardziej kompleksowym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie Fully Comprehensive (Pełny pakiet). Chroni przed wszystkimi opisanymi powyżej przypadkami, a także obejmuje w swoim zakresie samego właściciela oraz jego pojazd we wszystkich możliwych scenariuszach. Nawet jeśli wypadek zostanie spowodowany przez właściciela pojazdu, w ramach ubezpieczenia Fully Comprehensive otrzyma on środki finansowe za jego obrażenia osobiste oraz na naprawę samochodu. Aby w pełni zabezpieczyć się na każdą okoliczność, oczywiście najlepiej wybrać ubezpieczenie Fully Comprehensive.

Cena ubezpieczenia samochodu w Wielkiej Brytanii

Oczywiście im szerszy pakiet się wybierze, tym wyższa jest jego cena. Koszty ubezpieczenia pojazdu w Wielkiej Brytanii są czymś, z czym trzeba się liczyć. Można w ramach ubezpieczenia zapłacić nawet połowę wartości rynkowej samochodu, co wcale nie jest wyjątkiem. Bywa nawet, że cena ubezpieczenia wynosi niemal tyle, co całościowa wartość samochodu. W szczególnie niekorzystnym położeniu znajdują się tutaj kierowcy poniżej 25 roku życia, którzy płacą najwyższe kwoty ubezpieczenia. Na cenę ubezpieczenia wpływ mają różne czynniki, takie jak rodzaj samochodu, jego marka, model i rok produkcji, pojemność, adres zamieszkania i oczywiście wypracowane zniżki bądź ich brak.

Zakup ubezpieczenia odbywa się w zdecydowanej większości zdalnie – przez telefon lub poprzez wypełnienie wniosku na stronie internetowej ubezpieczalni. Taka forma zakupu ubezpieczenia może sprawić, że będzie się mało czujnym podczas wypełniania wniosku lub można pokusić się o małą manipulację faktami. Na przykład może zaznaczyć, że samochód jest garażowany, choć w rzeczywistości nie jest – wpłynie to na zmniejszenie kosztu ubezpieczenia. Jednak w razie kradzieży informacja ta zostanie sprawdzona i jeśli okaże się nieprawdziwa, odszkodowania się nie otrzyma.