Od czego zależy wysokość odszkodowania za uszkodzenie wzroku w UK?

Ważna jest diagnoza wzroku po przebytym urazie. Uraz czaszkowo-mózgowy może powodować uszkodzenia nerwów wzrokowych, które z kolei powodować mogą pourazową bezsoczewkowość, odklejanie siatkówki, niedrożność przewodów łzowych, zapalenie naczyniówki albo uszkodzenie rogówki. Obok tego rodzaju uszkodzeń oczu może też dojść do poparzeń chemicznych lub związanych z promieniowaniem, skaleczeń, ran szarpanych. Komisja lekarska ocenia stopień ubytku wzroku, który ma wpływ na wysokość odszkodowania.

Sprawdź także: Komisja lekarska w Anglii (UK), co powiedzieć, aby otrzymać odszkodowanie?

Również to czy uszkodzenie dotyczy jednego oka, czy obu ma znaczenie. Dalsze czynniki wpływające na wysokość odszkodowania dotyczą wieku ofiary tego, czy istnieje ryzyko pogorszenia wzroku, pozostałych po wypadku blizn, możliwości wykonywania pracy, realizowania zainteresowań. Na tę kwotę wpływ będzie też miały istniejące przed wypadkiem uszkodzenia oczu.

Co wchodzi w skład odszkodowania?

Na odszkodowanie powypadkowe w UK składa się nie tylko kwota za obrażenia ciała i uszczerbek na zdrowiu, ale też z ekwiwalent za tzw. straty poniesione w przeszłości i przyszłości. Oznacza to, że już na wstępie wypadek generuje koszty w postaci wizyt u lekarza, fizjoterapeuty, konieczności przemieszczania się, wykupywania leków. Często od tego momentu tracimy możliwość zarabiania. Ma to miejsce, zanim jeszcze postępowanie odszkodowawcze się zacznie. Gromadzenie dowodów płatności sprawia, że te koszty doliczane są do ostatecznej sumy odszkodowania. Straty poniesione w przyszłości obejmują wszystkie te możliwości, które w związku ze stanem zdrowia można przewidzieć, że będą miały miejsce.

Można zatem oszacować, jak długo potrwa niezdolność do pracy zarobkowej, a czasem okazuje się ona bezterminowa. Podobnie jest z kosztami leczenia, zabiegów, operacji, protetyki czy rehabilitacji. Czasem konieczne jest przystosowanie domu lub mieszkania do nowej sytuacji poszkodowanego. Może się też okazać, że potrzebne będą szkolenia i kursy pozwalające danej osobie uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe. Wszystko to wchodzi w skład otrzymywanej sumy odszkodowania.

Jak ubiegać się o odszkodowanie w UK?

Niezależnie od tego, czy urazu oka doznaliśmy przy upadku w pracy, w wypadku drogowym, w miejscu publicznym, kiedy to spadł na nas niebezpieczny przedmiot czy w wyniku błędnie przeprowadzonego zabiegu medycznego, trzeba wiedzieć wobec kogo wnieść roszczenie. Czasem nie jest to wcale takie oczywiste szczególnie przy wypadkach w miejscach publicznych. Należy odpowiednio przygotować dokumentację medyczną i dowodową, na podstawie której ma potem powstać wniosek o odszkodowanie. Najlepiej skorzystać na tej drodze z pomocy prawników specjalizujących się w sprawach odszkodowawczych, którzy przeprowadzą nas przez całą procedurę krok po kroku.