Czasem do zdrowia wracamy szybko, a w innych przypadkach trzeba się liczyć z długotrwałą rekonwalescencją. Ten czas to zawsze spore koszty przy jednoczesnej niemożności zarabiania. Dlatego odszkodowania w UK starają się uwzględnić wszystkie okoliczności.

Główna składowa odszkodowań w UK?

Najważniejsze w wypadku są zawsze obrażenia ofiary, zarówno fizyczne, jak i psychologiczne, ich rozległość, trwałość i miejsce wystąpienia. Dlatego główna część odszkodowania to rekompensata z doznany ból i cierpienie. Wysokość odszkodowania zależna jest od stopnia urazu, możliwości powrotu do stanu zdrowia sprzed wypadku, okresu potrzebnego do uzyskania tego stanu, leczenia, rehabilitacji, ale też wpływu na codzienne życie, możliwości powrotu do pracy. Kwota rekompensaty jest ustalana na podstawie aktualnego orzecznictwa sądów County Courts w UK. Przyjmuje się zasadę jednolitości orzeczeń, dlatego kwoty za konkretne obrażenia są zapisane w taryfikatorze sądowym, który co jakiś czas jest nowelizowany i rewaloryzowany. To jednak nie całość odszkodowania, które możemy uzyskać po wypadku.

Co jeszcze składa się na odszkodowanie w UK?

Biorąc pod uwagę długotrwałość leczenia czy rehabilitacji i wpływ, jaki wypadek może mieć na poziom życia całej rodziny, w UK można również domagać się odszkodowania za tzw. straty poniesione w przeszłości (past losses) oraz straty poniesione w przyszłości (future losses).

Te pierwsze dotyczą wszelkich okoliczności, które od momentu wypadku zaczynają wiązać się ze stratami i kosztami ze strony ofiary. Chodzi tu o koszty finansowe, które bezpośrednio w następstwie wypadku są ponoszone. Koszty leczenia, rehabilitacji, utrata zarobków, czasem ekwiwalent za opiekę osób bliskich, jeśli konieczne jest, by zaprzestali pracy zarobkowej w celu zajmowania się osobą poszkodowaną. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy i ustalenia kwoty odszkodowania takich kosztów zbiera się sporo. Konieczne jest gromadzenie wszelkich rachunków i faktur, które je potwierdzają.

Straty ponoszone w przyszłości to koszty, które na podstawie stanu zdrowia i opinii lekarskich dotyczących rokowań, które można przewidzieć. Oznacza to, że leczenie i rehabilitacja nie kończą się wraz z wypłatą odszkodowania, bo często trwają całe życie. Przyszłe koszty to nie tylko dalsze leczenie, terapia czy rehabilitacja. Niemożność powrotu do pracy to utrata zarobków, które byłyby gdyby nie wypadek. Zwiększone potrzeby życiowe związane z adaptacją otoczenia do potrzeb osoby niepełnosprawnej czy straty materialne ponoszone przez członków rodziny, którzy do czasu wypadku pozostawali na utrzymaniu osoby poszkodowanej. To wszystko zalicza się do strat prawdopodobnych w przyszłości, wynikających z wypadku.

Samemu zazwyczaj trudno jest uzyskać odszkodowanie w maksymalnym możliwym wymiarze. Aby tak się stało, najlepiej skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczych działających w UK.