Ciężkie obrażenia po wypadku

Urazy, które wywołują trwały uszczerbek na zdrowiu, znacząco obniżają jakość życia. Można sobie łatwo wyobrazić, że takie obrażenia najczęściej dotyczą głowy lub kręgosłupa, a także narządów zmysłu, jak wzrok czy słuch. Trwale urazy tych obszarów często wiążą się z kalectwem do końca życia, albo znaczącym obniżeniem fizycznych sprawności, w tym też możliwości kontynuowania pracy. Zmiażdżenie czy utrata kończyn, dłoni czy palców również na zawsze przeformułowują życie osoby poszkodowanej i jej rodziny. Podobnie jest w przypadku poparzeń, choć tu częściej największą rolę odgrywa trauma psychiczna. Zatem zarówno stan fizyczny, psychiczny, jak i finansowy zmienia się często nieodwracalnie w życiu ofiary wypadku. Co w takiej sytuacji z odszkodowaniem?

Ciężkie obrażenia a rodzaje odszkodowań w UK

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, ból i cierpienie po wypadku wydają się czymś oczywistym, jako konsekwencja wypadku, w którym poszkodowany nie zawinił. Jednak system odszkodowań w UK wyodrębnia również inne rodzaje odszkodowań, o których rzadko myślimy, jako o czymś oczywistym. Będą to:

  • odszkodowanie za poniesione koszty związane z leczeniem (leki, prywatne wizyty u lekarzy, fizjoterapeutów, pobyty w sanatoriach, zakup sprzętu medycznego czy koszt wynajęcia pielęgniarki)
  • odszkodowanie z tytułu utraty dochodu, co może dotyczyć sytuacji tymczasowej, ale też trwałej
  • odszkodowanie za negatywny wpływ, jaki wypadek wywarł na najbliższą rodzinę. Ma to miejsce, gdy poszkodowany był głównym żywicielem rodziny i wskutek wypadku nie może kontynuować pracy. Znacząco wówczas obniża się sytuacja materialna rodziny
  • rodzina ma prawo do odszkodowania również w związku ze sprawowaniem bezpłatnej opieki nad poszkodowanym. Czas poświęcony na opiekę to czas, w którym w innych okolicznościach rodzina byłaby w stanie pracować, zarabiać. 

Jak postępować po wypadku?

Nie ulega wątpliwości, że postępowanie osoby ze złamaną ręką różni się w porównaniu z osobą, która po wypadku doznaje poważnych urazów mózgu. Często rodzina poszkodowanego musi tu przejąć inicjatywę. Jednak czasem rodzina przebywa poza granicami Anglii, nie zna języka, prawnych przepisów. Przyjazd do UK to już duże wyzwanie i stres, a co dopiero załatwianie formalności bez wsparcia. Z pomocą wychodzą kancelarie odszkodowawcze prowadzone przez polskich prawników. Specjaliści mogą zająć się wszystkimi sprawami za nas. Odszkodowanie co do zasady powinno mieć na celu przywrócenie osobie stanu zdrowia sprzed wypadku. W przypadku ciężkich obrażeń jest to często niemożliwie. Dlatego warto zwrócić się o pomoc do najlepszych specjalistów, którzy na podstawie swojego doświadczenia będą w stanie oszacować potrzeby poszkodowanego i jego rodziny. Dzięki temu odszkodowanie, jakie zostanie przyznane, będzie mogło być jak najwyższe.

Stres związany z ciężkimi obrażeniami powypadkowymi dotyczy nie tylko ofiary, ale też całej rodziny. Natychmiastowe zajęcie się zdrowiem jest tu priorytetowe. Dlatego najlepiej sprawę dochodzenia odszkodowania powierzyć specjalistom, a jednocześnie korzystać z ich pomocy, na którą też można liczyć w bieżących sprawach, np. w znalezieniu lekarzy specjalistów, umówieniu wizyty, zorganizowaniu transportu.