To rzadkie sytuacje, ale zdarzają się, choć nie powinny. Każdy zakupiony produkt powinien być bezpieczny. Co robić gdy dochodzi do wypadku z użyciem produktu niebezpiecznego?

Czym jest produkt niebezpieczny?

Produkt niebezpieczny to każda część ruchoma, również będąca składową innej rzeczy, która nie zapewnia bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać od danego produktu przy normalnym jego stosowaniu. Zalicza się tu nie tylko sprzęt rozmaitego rodzaju, ale też leki czy energię elektryczną. Producent ma obowiązek zawarcia pełnej informacji o produkcie na etykiecie. Jeśli tego nie robi, czyli niewłaściwie go oznacza, to już z samego tego faktu uznaje się go za niebezpieczny. Każde potencjalne ryzyko jego użytkowania powinno być przekazane konsumentowi. To producent również odpowiada za jakąkolwiek szkodę, którą jego produkt wyrządzi komukolwiek.

Przyczyny wypadków z produktem niebezpiecznym

Najczęściej dotyczą one wadliwego pakowania produktów, w wyniku czego na wierzchu pozostają ostre, niebezpieczne krawędzie, czy inne elementy, takie jak ostrza noży w mikserze, wystające gwoździe lub w zabawkach niezabezpieczone miejsce na baterie, które dziecko może wyciągnąć i połknąć. W kablach elektrycznych może okazać się, że są one niewystarczająco zaizolowane, przez co ich użytkowanie może grozić porażeniem prądem. W przypadku leków może zabraknąć informacji o potencjalnych skutkach ubocznych na ulotce i wówczas ten produkt już stanowi niebezpieczeństwo. W pracy z ciężkim sprzętem i maszynami pracownicy mogą natknąć się na wadliwie skonstruowaną maszynę, w której ciężka część może w każdej chwili odpaść, wywołując u kogoś obrażenia. Roszczenia mogą zatem dotyczyć niewłaściwej konstrukcji przedmiotu, braku ostrzeżeń na etykiecie o potencjalnych zagrożeniach, czy sytuacji, w której producent został już poinformowany o wadliwej serii produktu, ale nie wycofał jej ze sprzedaży.

Produkt niebezpieczny a odszkodowanie w UK

Konsument ma 3 lata od momentu wystąpienia szkody, ale samo zdarzenie nie może mieć miejsca później niż 10 lat od momentu wprowadzenia produktu do obrotu. Odszkodowanie wypłacane jest przez ubezpieczyciela producenta i najczęściej nie wiąże się z koniecznością wniesienia sprawy do sądu. Sprawy tego typu najczęściej kończą się ugodą pod warunkiem, że nie czekamy do ostatniej chwili przed czasem kiedy sprawa się przedawni. Im później zaczniemy działać, tym trudniej będzie dowieść związku przyczynowo — skutkowego między obrażeniami a wadą sprzętu. Przede wszystkim należy zacząć od zabezpieczenia sprzętu jako dowodu oraz udać się jak najszybciej do lekarza, który sporządzi opinię na temat naszego stanu zdrowia.

W celu jak najszybszego zakończenia sprawy powinniśmy skontaktować się z kancelarią odszkodowawczą, która pokieruje dalszą sprawą, sporządzi odpowiednie pisma do producenta informujące o tym, że produkt jest niebezpieczny i jakie szkody wyrządził. Kancelaria podejmie się rozmów z ubezpieczycielem producenta, dążąc do jak najszybszej ugody.