Personal Independence Payment – co to takiego?

Zasiłek PIP jest stosunkowo nowy w UK, gdyż został wprowadzony w kwietniu 2013 r. Zastąpił on dotychczasowy Disability Living Allowance w przypadku osób niepełnosprawnych w wieku 16-64 lat. Dla pozostałych grup wiekowych nic się nie zmieniło i nadal otrzymują zasiłek DLA. Świadczenie PIP to pomoc finansowa, która jest wolna od podatku i przyznawana niezależnie od dochodu. Zasiłek przysługuje bowiem też osobom pracującym. Nie sam fakt niepełnosprawności uprawnia nas do tego benefitu, ale raczej to, jaki rodzaj pomocy w związku z niepełnosprawnością czy chorobą jest nam potrzebny. Sam rodzaj niepełnosprawności nie ma tu znaczenia, za to liczy się jego wpływ na naszą codzienną egzystencję. Wniosek o zasiłek rozpatrywany jest indywidualnie z uwzględnieniem sytuacji ubiegającej się osoby pod kątem tego, w jakim stopniu choroba czy niepełnosprawność ograniczają jej samodzielność.

Procedura ubiegania się o PIP

Postępowanie rozpoczyna się poprzez kontakt z Departament of Work and Pensions (Ministerstwa Pracy i Emerytur) pod numerem 0800 917 2222. Otrzymany z departamentu formularz aplikacyjny należy wypełnić w języku angielskim i wraz z medyczną dokumentacją, w której będzie zawarta diagnoza oraz opis obecnego stanu zdrowia, dostarczyć do departamentu. Następnie zbiera się komisja, której celem jest ustalenie aktualnego stanu zdrowia i życiowej sytuacji osoby. Na zebranie komisji jesteśmy zapraszani, choć w obecnej sytuacji epidemiologicznej rozmowy odbywają się telefonicznie. Komisja, rozpatrując wniosek, bierze pod uwagę dwa aspekty, czyli to, jak choroba wpływa na codzienne funkcjonowanie oraz to, jak wpływa na możliwości poruszania się osoby. W zależności od tego, ile komisja przyzna nam punktów, otrzymujemy zasiłek podstawowy lub podwyższony.

Personal Independence Payment – na jaką kwotę możemy liczyć?

Jak już wspomniano, zasiłek przyznawany jest niezależnie od dochodu czy też naszych oszczędności. Co więcej, nie wpływa on negatywnie na inne otrzymywane świadczenia i ich wysokość, np.  Universal Credit czy Housing Benefit. Zasiłek wypłacany jest raz w tygodniu w związku z jednym lub oboma aspektami wymienionymi wyżej, rozpatrywanymi przez komisję. W przypadku benefitu przyznawanego z tytułu codziennego funkcjonowania i kosztów życia można uzyskać w zaokrągleniu kwotę między 57 a 85 £. W przypadku problemów z poruszaniem suma, która nam przysługuje, oscyluje między 22 a 60 £.

To czy kwalifikujemy się do otrzymania tego benefitu zależy od choroby, niepełnosprawności, z jaką się zmagamy. Istnieje cała lista chorób somatycznych i psychicznych uprawniających do świadczenia. Są na niej poważne schorzenia układu nerwowego, serca, niedosłuch, niedowidzenie, ale też stany lękowe, depresja, czy choroby tarczycy. Warto zapoznać się z nią i w przypadku wątpliwości skorzystać z pomocy specjalisty przy wypełnianiu wniosku o zasiłek. Ważna jest kwestia poprawnie językowo wypełnionego wniosku, stąd czasem wskazane jest profesjonalne tłumaczenie.