Postępowanie po wypadku drogowym w UK

Często wątpliwość budzi kwestią wezwania policji. Czy każde zdarzenie na drodze wiąże się z koniecznością obecności policji na miejscu zdarzenia? Przede wszystkim należy niezwłocznie zatrzymać auto w najbliższym bezpiecznym miejscu oraz wyłączyć silnik. Pamiętajmy, że kontynuowanie podróży po kolizji podlega grzywnie, gdyż w UK jest wykroczeniem. Należy również włączyć światła awaryjne. Koniecznie trzeba upewnić się, czy są ofiary w naszym lub uczestniczącym w kolizji pojeździe. Jeśli tak, konieczne będzie wezwanie policji. Jeśli nie ma ofiar, a pojazdy nie blokują drogi, nie musimy wzywać policji.

 Jednak w UK istnieje przepis nakazujący poinformowanie policji w ciągu 24 od zdarzenia o wypadku. Niedopełnienie tego obowiązku może skończyć się dla nas karą grzywny. Policję należy wezwać również w sytuacjach, gdy sprawca nie ma dokumentów lub nie przyznaje się do winy. Na pewno zaletą związaną z obecnością służb na miejscu zdarzenia jest fakt sporządzenia notatki i udokumentowania wypadku, jednak wadą jest konieczność często długiego oczekiwania. Po wypadku należy podać swoje dane wszystkim uczestnikom wypadku i oczekiwać tego samego od strony przeciwnej. Niewezwanie policji to też konieczność sporządzenia samodzielnie dokumentacji ze zdarzenia. Co powinna ona zawierać?

Oświadczenie sprawcy wypadku – po co jest i co powinno zawierać?

Oświadczenie sprawcy jest dokumentem potwierdzającym jego winę, co jest istotnym krokiem przy ustalaniu prawa do odszkodowania. Sprawca przyznaje się do winy i jego ubezpieczyciel będzie musiał wypłacić poszkodowanemu odszkodowanie, ale unika dzięki temu konsekwencji finansowych związanych z mandatem, który otrzymałby w przypadku wezwania policji. Oświadczenie powinno zawierać:

  • dane uczestników
  • numery rejestracyjne pojazdów, marka, model pojazdów
  • dane właściciela auta
  • numer polisy ubezpieczeniowej i dane ubezpieczyciela sprawcy
  • opis zdarzenia ze szkicem
  • czas i miejsce zdarzenia

Należy też sporządzić zdjęcia uszkodzeń, by po czasie nie zostały przypisane do skutków wypadku szkody, które nie powstały w czasie tego zdarzenia. Jeśli na miejscu zdarzenia byli świadkowie, warto spisać ich dane.

Nie da się ukryć, że są i wady związane z posiadaniem oświadczenia sprawcy. Przede wszystkim nie jest to dokument urzędowy, jakim byłaby już notatka policyjna. W związku z tym sprawca zawsze może odwołać swoje zeznania, argumentując to poczuciem przymuszenia do spisania tak brzmiącego oświadczenia czy stresem. Dlatego, jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do uczciwości winnego, nie mamy świadków zdarzenia, to lepiej poświęcić trochę czasu w oczekiwaniu na policję. Pamiętajmy jednak, że policja prowadzi swoje dochodzenie na miejscu zdarzenia i bywa tak, że mandat otrzymują obie strony.