Po co odszkodowanie?

Celem finansowej rekompensaty jest pomoc poszkodowanemu w próbie ustabilizowania swojego życia po doświadczonej krzywdzie. Pieniądze mogą zostać wykorzystane w celu uniezależnienia się od sprawcy przemocy, jeśli dzieje się to w miejscu pracy lub przestrzeni domowej. Przydadzą się także w razie konieczności podjęcia terapii, a nawet leczenia.

Przeczytaj również: Odszkodowanie za opóźniony lot w UK — jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać odszkodowanie?

Zasadność przyznania odszkodowania określa się poprzez straty finansowe wywołane przemocą, na przykład izolowanie ofiary od społeczeństwa utrudnia jej podjęcie pracy. Pomimo iż sprawy o znęcanie się psychiczne potrafią być bardzo trudne i bolesne dla ofiary, warto podjąć ten krok, nie tylko dla rekompensaty finansowej, ale przede wszystkim, aby mieć poczucie, że sprawiedliwość wygrała.

Przeczytaj również: Odszkodowanie za uraz psychiczny w UK — jak uzyskać?

Jakie warunki trzeba spełnić?

Nieważne jest, czy przemoc miała charakter ciągły, czy były to jednorazowe incydenty rozłożone w czasie. Ważne jest, jednak kiedy taką skargę do CICA UK złożymy. Mamy czas do dwóch lat od zaistniałego incydentu lub od ostatniego zgłoszenia przemocy na policję. Ta reguła nie dotyczy przypadków, kiedy z powodów niezależnych od nas nie byliśmy w stanie takiej skargi wnieść, na przykład bojąc się o zdrowie lub życie własne bądź najbliższych. Zdarzały się także przypadki, kiedy przyjmowano wniosek po dwuletnim okresie, kiedy dowiedziono, że ofiara nie była wcześniej zdolna psychicznie do podjęcia takiego działania, między innymi ze względu na traumę, której powodem była przemoc, lub pozostawanie pod wpływem manipulacyjnego sprawcy przemocy.

Przeczytaj również: Uszkodzenie nerwu w UK – jak uzyskać odszkodowanie?

Czym jest przemoc emocjonalna, a czym psychiczna?

Oba rodzaje skupiają się przede wszystkim na przemocy słownej, która ma na celu uderzyć w poczucie własnej wartości ofiary, ale także poczucie własnej tożsamości, a nawet zdrowie psychiczne. Emocjonalna przemoc wiąże się na przykład z zaniedbaniem (w przypadku dzieci), manipulowaniem emocjami — między innymi prowokowaniem do określonych zachowań, a następnie wytykanie ich ofierze. Bycie poddawanym takim praktykom na co dzień może wpłynąć długotrwale na zdrowie psychiczne jednostki.

Przemoc psychiczna z kolei to wszystkie działania, które mogą zakończyć się traumą psychiczną. Najczęstszym przypadkiem jest manipulowanie drugą osobą tak, aby przestała wierzyć we własne zdrowie psychiczne. Wtedy o wiele trudniej szukać pomocy, gdy myśli się, że przemoc, której się doświadcza, jest naszą winą. Objawia się to także wątpieniu we własną pamięć i zaprzestanie ufania własnym uczuciom i myślom. Sprawca przemocy staje się jedyną osobą, której można ufać, skoro już samemu sobie nie można. Taka forma przemocy jest wysoce niebezpieczna.

Przeczytaj również: Plastyka brzucha w UK – jak dochodzić odszkodowania za nieudany zabieg?

Przemoc poza domem

Jeśli przemoc miała miejsce poza przestrzenią domową, warto zastanowić się, kogo chce się ponieść do odpowiedzialności. W miejscu pracy możemy na przykład wskazać naszego współpracownika, który bezpośrednio stosował na nas przemoc, ale też osobę, która go zatrudniła i jest za niego odpowiedzialna, albo oczywiście firmę/organizację, w której do przemocy dochodziło. Jeśli osoba lub firma będzie ubezpieczona, odszkodowanie zostanie wypłacone przez ubezpieczyciela. Przemocy, doświadcza się jednak nie tylko w domu i w pracy, skargę złożyć można również na organizacje religijne i charytatywne, różnego rodzaju domy pomocy, szkoły, ruchy społeczne (jak skauci, w Polsce nazywani harcerzami), a także lokalne władze.