Ustalenia ze strony przeciwnej

Strona przeciwna ustala w jaki sposób zostanie dokonana wypłata odszkodowania. Państwo jako opiekunowie lub rodzice nie mają możliwości wpływu na zmianę sposobu wypłaty. Często w takim przypadku ubezpieczyciel osoby, która spowodowała wypadek dokonuje starań, aby forma i kwota odszkodowania dla dziecka była ustalana zgodnie z zasadą Court Approval (proces udowodnienia przed sądem faktycznych obrażeń osoby niepełnoletniej w stosunku do roszczeń odszkodowawczych, na tej podstawie sąd wskazuje wysokość odszkodowania dla osoby małoletniej i opiekuna) – wypłata kwoty odszkodowania odbywa się na specjalnie utworzone konto, do którego dziecko będzie miało dostęp dopiero w momencie ukończenia 18 roku życia.

Przeczytaj również: Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w miejscu publicznym w UK?

Są też odpowiednie sytuacje, gdzie osoba zajmująca się dzieckiem może uzyskać odszkodowanie zgodnie z zasadą Parental Indemnity – w tym wypadku ubezpieczalnia pozbawia się zobowiązań wobec kwoty wypłaconego odszkodowania i w sytuacji przyszłych roszczeń nieletniego całą odpowiedzialność ponoszą rodzice. Dodatkowo osoba małoletnia wraz z osiągnięciem 18 roku życia zgodnie z brytyjskim prawem może wnieść pozew z tytułu „zaniedbania”.

Zdarzył się wypadek? Koniecznie wejdź na stronę odszkodowanie za wypadek w miejscu publicznym i dowiedz się więcej o Twoich prawach!