Wypadek spowodowany przez wadliwy produkt a odszkodowanie

Ustawa z 1987 r. o ochronie praw konsumenta, mówi, że za obrażenia spowodowane wadliwym produktem odpowiada wytwórca danego produktu. Zanim złoży się roszczenie o odszkodowanie, warto zweryfikować czy to jedna, czy więcej firm odpowiada za bezpieczeństwo danego produktu. Można bowiem pozwać każdą z nich do sądu.

Czasem też to nie sam produkt jest szkodliwy, ale sposób wykonania usługi z jego użyciem. Może się zdarzyć, że to dopiero przy obróbce termicznej i przygotowywaniu posiłku w restauracji, w mięsie pojawiło się ciało obce, które nie znajdowało się tam jeszcze na etapie produkcji. Podobnie sprawa się ma z zabiegami kosmetycznymi czy fryzjerskimi, podczas których to sposób użycia jakiegoś produktu wywoła uraz. Dlatego, zanim złoży się roszczenie, należy ustalić, czy winę ponosi producent, czy dostawca danej usługi.

Przeczytaj również: Produkt niebezpieczny a wypadek w UK – co musisz wiedzieć?

Roszczenia odszkodowawcze spowodowane wadliwym produktem

Wypadki spowodowane wadliwym produktem objęte są ustawą dotyczącą sprzedaży i dostawy towarów, co uprawnia poszkodowanego do odszkodowania w sytuacji, gdy udowodni się swoją szkodę zdrowotną, wadę produktu oraz związek przyczynowo – skutkowy między naszymi dolegliwościami a wadą produktu. W UK po wypadku poszkodowany ma 3 lata na wystąpienie z roszczeniem o odszkodowanie, tymczasem istnieje wiele sytuacji, którymi strona przeciwna może bronić się przed przyjęciem odpowiedzialności.

Producent bowiem nie ponosi winy za wadliwy produkt między innymi wtedy, gdy wada wywołująca szkodę nie istniała przy wprowadzaniu produktu do obrotu lub gdy posługując się najnowszą wiedzą wynikająca z danych naukowych i norm technicznych nikt nie mógł przewidzieć wady w momencie wprowadzania produktu do obrotu. To tylko niektóre argumenty, którymi strona przeciwna może chcieć się posłużyć. Niejednokrotnie takie tłumaczenie sprawia, że poszkodowana osoba wycofa się z roszczenia, nie wiedząc jak postępować dalej albo ze względu na barierę językową w przypadku obcokrajowców. Jak postępować w takich sytuacjach?

Porada prawna na wszelkie wątpliwości

Sprawy związane z wadliwym produktem często nie są łatwe i trwają długo. W opinii specjalistów takimi sprawami powinien od początku zajmować się prawnik mający doświadczenie w tego typu roszczeniach. W UK są kancelarie odszkodowawcze, w których można zaczerpnąć bezpłatnej porady również w języku polskim, co znacznie ułatwia sytuację wielu naszym rodakom zamieszkującym na wyspach. Kancelarie te działają w oparciu o zasadę ‘no win, no fee’, co oznacza, że niezależnie jak długo będzie trwała sprawa, klient nie poniesie żadnych kosztów do czasu rozstrzygnięcia sprawy na swoją korzyść i uzyskania odszkodowania. W przypadku przegrania sprawy klient nie zapłaci nic.