Baza wiedzy

Odszkodowanie za utratę słuchu w UK – czy uzyskam pieniądze?

Odszkodowanie za utratę słuchu w UK – czy uzyskam pieniądze? - Insito-Odszkodowania.uk

Utrata słuchu jest niezwykle poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Samo wyobrażenie sobie straty któregokolwiek z naszych zmysłów, nawet tylko częściowej, zawsze przeraża.

Jeśli takie uszkodzenie narządu słuchu z powodu osoby trzeciej nas dotyczy, nie wahajmy się walczyć o swoje. Jest to przykład sytuacji, w której przysługuje nam za to odszkodowanie.

Sprawy o utratę słuchu

Najczęściej sprawy o odszkodowanie z powodu utraty słuchu związane są z warunkami w pracy, w której jest zbyt głośno. Jeśli pracodawca nie zapewni bezpiecznych warunków, na przykład poprzez zabezpieczenie słuchu pracownika odpowiednim sprzętem przy korzystaniu z wyjątkowo głośnych maszyn, jest odpowiedzialny za konsekwencje, jakie ponosi pracownik. Jeśli natomiast zostaliśmy już na wstępie powiadomieni o ryzyku przez pracodawcę i nie stosowaliśmy się do zasad bezpieczeństwa z własnego wyboru, trudno będzie udowodnić winę pracodawcy. A bez tego wypłata odszkodowania będzie niemożliwa.

Inne częste sprawy z powodu utraty słuchu dotyczą wypadków samochodowych lub narażenie przez osobę trzecią na nagły, niezwykle głośny huk. Nie chodzi tutaj jednak o huk na pokazie fajerwerków, w którym uczestniczymy z własnej woli, ale raczej dla przykładu niespodziewany huk opony w drodze do pracy. Trzeba móc udowodnić, że nie mieliśmy wpływu na to, co się stało, a druga osoba ponosi pełną odpowiedzialność.

Odszkodowania związane z utratą słuchu

Utrata słuchu nie musi być całkowita, aby móc ubiegać się o odszkodowanie. Może nawet być ona odwracalna za pomocą operacji. Niemniej jeśli ponieśliśmy z tego tytułu jakiekolwiek straty, należy się nam rekompensata. Oczywiście im sprawa jest trudniejsza, obrażenia poważniejsze, a straty większe, tym więcej możemy otrzymać z tytułu odszkodowania. Aby uczciwie wycenić odszkodowanie, należy zebrać wszelkie dowody, dokumenty i rachunki, które wskażą, jakie straty ponieśliśmy — materialne i niematerialne. Nagła utrata słuchu, nawet częściowa, mogła spowodować traumę, którą należy leczyć terapeutycznie. Oczywiście wszelkie wydatki medyczne bezpośrednio związane z utratą słuchu należy dokładnie zapisywać. Takie dokumenty bardzo pomogą w prowadzeniu sprawy firmie ubezpieczeniowej. Jeśli jesteśmy Polakami, a do wypadku doszło na terenie UK, warto zwrócić się o pomoc do firmy Insito Odszkodowania.

Rodzaje utraty słuchu

Można wyróżnić dwa rodzaje uszkodzeń narządu słuchu. Mowa o przewodzeniowej utracie słuchu lub niedosłuchu czuciowo-nerwowym. To pierwsze wiąże się z tym, że narząd słuchu działa w sposób nieprawidłowy, co oznacza, że nie jest w stanie przekazać fali dźwiękowych do błony bębenkowej. Niedosłuch czuciowo-nerwowy natomiast związany jest z uszkodzeniem centralnego nerwu, ucha wewnętrznego lub części mózgu odpowiedzialnych za odbieranie dźwięków. Ten rodzaj problemów ze słuchem jednak najczęściej jest dziedziczony genetycznie.

 

Skontaktuj się z nami

Przydarzył Ci się wypadek?

Wywalczymy dla Ciebie wysokie odszkodowanie

Zgłoś wypadek

lub zadzwoń 077 3615 7240

24h na dobę, 7 dni w tygodniu

Jeśli masz konto w brytyjskim banku, który pobiera od Ciebie opłaty - możesz otrzymać zwrot opłat bankowych wraz z odestkami

Dowiedz się więcej