Praca narządów wewnętrznych, wzrok, słuch, emocje, kontrola ruchów, to tylko niektóre funkcje, które wymagają jego sprawności. Stąd uszkodzenie mózgu może bardzo ograniczyć naszą samodzielność i egzystencję. Nawet jeśli skutki okażą się odwracalne, to często okupione są długą rekonwalescencją.

Na co można liczyć?

W UK za uszkodzenia mózgu można otrzymać odszkodowanie od około 10000 £ przy niewielkich urazach do około 250000 £ lub więcej za poważne urazy. Takie kwoty mogą pomóc nam zarówno w rehabilitacji, jak i w przetrwaniu czasu bez możliwości powrotu pracy. Odszkodowanie za uszkodzenia mózgu w UK można uzyskać na skutek nie tylko wspomnianego udaru i tętniaka mózgu, ale też zapalenia opon mózgowych, krwotoku podpajęczynówkowego, czy krwotoku podtwardówkowego. Kontaktując się z odpowiednią firma odszkodowawczą, która poprowadzi nas krok po kroku, możemy liczyć na niemal stuprocentowy sukces. Musimy jednak uwzględnić fakt, że czeka nas długi proces wymagający skompletowania całej dokumentacji z historii leczenia.

Uszkodzenia mózgu a zaniedbania medyczne

Istotną kwestią w tym temacie jest możliwość pojawienia się tego rodzaju uszczerbku na zdrowiu wskutek zaniedbań medycznych. Tego typu sytuacje jak najbardziej uprawniają do uzyskania odszkodowania. Urazy okołoporodowe wynikające z niedotlenienia czy z zastosowania kleszczy lub próżnociągu, to znane wszystkim przypadki prowadzące do upośledzenia funkcji poznawczych czy motorycznych. Podobnie uprawnieniem do roszczenia jest zbyt późna diagnoza, a tym samym opóźnione leczenie urazów mózgu. Uszkodzenia mózgu wynikać też mogą z nieprawidłowej opieki medycznej w szpitalu, zastosowanego znieczulenia ogólnego czy nieodpowiednich leków bądź ich dawki.

Gdzie szukać pomocy?

Grunt to nie działać na oślep, bo sami możemy popełnić wiele błędów, nie mając dostatecznej wiedzy prawnej. Specjalistyczna firma odszkodowawcza zapewni nam wsparcie na każdym etapie postępowania. Z taką pomocą jesteśmy w stanie uzyskać odszkodowanie nie tylko za nasz ból i cierpienie fizyczne i psychiczne czy bieżące wydatki związane z leczeniem. To także koszty podróży do placówek medycznych, koszty opieki, oprzyrządowania, jeśli takie jest konieczne. Uzyskamy też rekompensatę za utratę obecnych, jak i przyszłych zarobków oraz za koszty poniesione w związku z koniecznością dostosowania warunków mieszkalnych do obecnej sytuacji klienta.

Gwarancją sukcesu poza wyborem firmy odszkodowawczej, jest zadbanie o zabezpieczenie medycznej dokumentacji oraz wszelkich dowodów, które potwierdzałyby udział osób czy instytucji w doprowadzeniu do naszego uszczerbku na zdrowiu. Jeśli sami ze względu na nasz stan nie możemy o to zadbać, warto by bliska osoba towarzyszyła nam w całej procedurze.