Diagnozowanie urazu psychicznego nie jest tak trudne, jak mogłoby się to wydawać. Pomimo iż nie widać na pierwszy rzut oka tak oczywistych urazów, jak w przypadku złamanej ręki, urazy psychiczne również mają swoje symptomy fizyczne — mówimy wtedy o psychosomatycznych zaburzeniach. Lęk to nie tylko coś, co tkwi w głowie ofiary, ale coś, co sprawia także, że jej serce przyspiesza, pojawiają się trudności ze złapaniem oddechu i tak dalej.

Przeczytaj również: Odszkodowanie za znęcanie się psychiczne w UK — kiedy przysługuje?

Jakie wydarzenia mogą wywołać uraz psychiczny?

Najczęściej zgłasza się urazy spowodowane wypadkami samochodowymi, ale zaliczane są tutaj także wszelkie doświadczenia związane z przestępczością i przemocą (również seksualną). Uraz psychiczny może objawiać się na przykład panicznym lękiem przed wyjściem z domu, ponieważ strach przed doświadczeniem ponownie traumatycznego wydarzenia jest paraliżujący. Ofiary wypadków komunikacyjnych boją się wsiąść do samochodu, autobusu czy samolotu, co wpływa na ich codzienne życie — chociażby mają utrudnioną możliwość dotarcia do pracy. Warto również zdawać sobie sprawę z tego, że urazy fizyczne, na przykład doświadczone w miejscu pracy, również mogą objawiać się traumą psychiczną, za którą możliwe jest uzyskanie odszkodowania.

Przeczytaj dalej: Odszkodowanie za opóźniony lot w UK — jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać odszkodowanie?

Jakie kryteria trzeba spełnić?

Nie trzeba być osobą bezpośrednio zaangażowaną w wydarzenie, aby ubiegać się o odszkodowanie, jako świadek wydarzenia również możemy doświadczyć urazu psychicznego. Jednakże, aby zakwalifikować się jako pośrednia ofiara, trzeba spełnić pewne kryteria. Pierwsze z nich jest to, że musi się faktycznie być świadkiem wydarzenia, a nie dowiedzieć się o nim w inny sposób. Drugą sprawą jest to, że powinno się mieć silne powiązanie emocjonalne z bezpośrednią ofiarą wydarzenia (chodzi tutaj na przykład o więzi rodzinne, ale także relacje romantyczne).

Jak uzyskać odszkodowanie?

Limit czasowy zgłoszenia to aż trzy lata od wydarzenia, choć jeśli ofiarą urazu psychicznego jest dziecko, czas ten może zostać wydłużony. Jeśli doświadczyliśmy urazu psychicznego, najlepiej skontaktować się z osobami, które zajmują się odszkodowaniami w sposób profesjonalny. Ma się wtedy gwarancję, że wysokość odszkodowania będzie tak wysoka, jak tylko to możliwe. Nie trzeba się też przejmować wtedy barierą językową ani powierzchowną znajomością prawa. Przedstawiciele firmy Insito Odszkodowania UK z pewnością pomogą poszkodowanemu w trudnej sytuacji.

Przeczytaj również: Uszkodzenie nerwu w UK – jak uzyskać odszkodowanie?

W jaki sposób wycenia się odszkodowanie?

Odszkodowanie wycenia się na podstawie tego, w jaki sposób uraz wpływa na codzienne życie i je tym samym utrudnia. Urazy można podzielić na kilka kategorii, jednak nie należy się do nich zbytnio przywiązywać. Każdy uraz jest inny i może zostać wyceniony w inny sposób, niż to przewidujemy. Stąd też szerokie „widełki” finansowe:

Uraz psychiczny wpływający na życie prywatne i zawodowe ofiary, szczególnie trudny w leczeniu, które może nie przynieść skutków nawet w przypadku długoletnich starań, wyceniany jest najczęściej między 40 tysiącami a 80 tysiącami funtów.

Uraz, który jest łatwiejszy do wyleczenia, ale istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że pozostawi po sobie pewne nieodwracalne zmiany wpływające na życie i osobowość ofiary z reguły, wycenia się od 13 tysięcy do 40 tysięcy funtów.

Za urazy psychiczne, które wpływają na życie ofiary, jednak jest dużo nadziei na całkowite wyleczenie po długim okresie leczenia, można dostać rekompensatę w wysokości od kilku do kilkunastu tysięcy funtów.

W przypadku urazów krótkotrwałych, które nie mają większego wpływu na życie, odszkodowanie waha się między tysiącem a pięcioma tysiącami funtów.

Warto także zaznaczyć, że w przypadku syndromu stresu pourazowego sprawa jest dużo bardziej skomplikowana i wysokości odszkodowań wahają się między tysiącem funtów a kilkuset tysiącami funtów.

Przeczytaj również: Plastyka brzucha w UK – jak dochodzić odszkodowania za nieudany zabieg?