Śmiertelny wypadek a przedwczesna śmierć

Te dwa terminy mają nieco inne znaczenie prawne, pomimo iż w obu przypadkach dotyczą one śmierci spowodowanej przez osobę trzecią. Jednak w przypadku, kiedy ponosi ona pełną odpowiedzialność, mówimy o przedwcześnie spowodowanej śmierci. Natomiast śmiertelny wypadek może być tylko częściowo skutkiem działań drugiej osoby – i udowodnienie tego wystarczy, aby uzyskać rekompensatę. Nie oznacza to jednak, że łatwiej udowodnić winę w przypadku przedwczesnego spowodowania śmierci.
Na przykład jeśli nasz bliski zmarł na stole operacyjnym i mamy podejrzenia, że chirurg nie wywiązał się w pełni ze swoich obowiązków, mówimy tutaj o zaniedbaniu medycznym. Takie sprawy są z reguły trudne do rozwiązania, jednak w większości przekłada się to przede wszystkim na kwestię czasu. Negocjacje mogą przerodzić się nawet w postępowanie sądowe, a takie sprawy potrafią ciągnąć się latami.

Przeczytaj również: Wypadek samochodowy w UK z mojej winy – co robić? Jak otrzymać odszkodowanie?

Kto może wnieść o odszkodowanie w imieniu zmarłego?

O odszkodowanie mogą ubiegać się przede wszystkim najbliżsi krewni zmarłego, ale także osoby, których nie łączyły z nim więzy krwi. Mowa tutaj, chociażby o osobach, z którymi utrzymywał romantyczną relację czy o tych, którzy pozostawali na jego utrzymaniu. Oprócz tego, o czym niewiele osób wie, o odszkodowanie mogą wnieść inne podmioty prawne, które były finansowo związane ze zmarłym i po jego śmierci doświadczyły jakichś trudności. Jako przykład można przytoczyć tutaj sytuację, w której umiera właściciel małego przedsiębiorstwa, więc aby mogło ono przetrwać, potrzebuje pomocy finansowej. W przeciwnym wypadku firma upadnie. Pracownicy oczywiście stracą wtedy swoje posady, co wpłynie niekorzystnie na wiele rodzin.

Jakie kroki należy podjąć, aby wygrać sprawę o odszkodowanie?

Przede wszystkim nie warto zajmować się tą sprawą samodzielnie. Po pierwsze z tego względu, że z pewnością będziemy napotykać trudności w rozumieniu niuansów prawnych, (które czasem mają ogromne znaczenie), jeśli nie jesteśmy wykształceni w tym kierunku. Po drugie ze względu na brak doświadczenia w sprawach o odszkodowanie, możemy nieświadomie żądać niewystarczająco wysokiej rekompensaty lub podpisać ugodę na niesprawiedliwie niską sumę. Jednak głównym powodem jest fakt, że po prostu po śmierci bliskiej osoby jesteśmy bardzo emocjonalnie rozbici, a także często musimy zmagać się w tym czasie także z problemami finansowymi i dokańczaniu spraw, które zmarły po sobie pozostawił.

Dlatego właśnie najlepiej skontaktować się z firmą odszkodowawczą. Osoba, która zajmie się uzyskiwaniem dla nas rekompensaty, zdejmie nam z barków przynajmniej jedno z naszych zmartwień. Insito Odszkodowania zajmuje się takimi procesami w sposób kompleksowy, dlatego będzie także rozwiązywać za nas wiele spraw związanych bezpośrednio lub pośrednio z procesem odszkodowawczym.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu odpowiedniego odszkodowania. Koniecznie odwiedź stronę odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby i zapoznaj się z procedurą!