Według tego, co mówią brytyjskie przepisy, o odszkodowanie może starać się każda osoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym i strat materialnych. Podkreśla się, że rekompensaty przysługują wszystkim niezależnie od wieku, płci, przynależności etnicznej i religijnej. Już samo to pokazuje, jak bardzo stawia się na równość.

Czym jest dyskryminacja?

Aby pracować na określonym stanowisku pracy, należy posiadać odpowiednie kwalifikacje. Poza tym pracownicy powinni być traktowani w jednakowy sposób. Nie należą do rzadkości sytuacje, w których ktoś traktowany jest inaczej. Nie można tego od razu postrzegać w kategorii dyskryminacji, być może to nieodpowiednie wykonywanie obowiązków skłoniło do zmiany nastawienia. Jeśli ma się pewność co do tego, że pracownik robi, co do niego należy, a przy tym jest źle traktowany, trzeba się głębiej zastanowić, czy nie są to skutki dyskryminowania. W części przypadków dyskryminacja jest wyraźnie widoczna i nie potrzeba głębszych analiz.

Przeczytaj również: Złamana noga a odszkodowanie w UK – czy i ile można uzyskać pieniędzy?

W The Equality Act określa się, cechy, które są prawnie chronione. W przypadku kiedy to któraś z nich jest przyczyną gorszego traktowania w pracy, mówi się o dyskryminacji. Są to: wiek, płeć, zmieniona płeć, orientacja seksualna, związek cywilny, małżeństwo, niepełnosprawność, ciąża, macierzyństwo, przynależność etniczna i religijna.

Przeczytaj również: Odszkodowanie za stres powypadkowy w UK – jak uzyskać?

Rodzaje dyskryminacji

Dyskryminacja nie zawsze odnosi się do konkretnej osoby i nie zawsze jest ona w równym natężeniu. The Euality Act wyróżnia kilka typów dyskryminacji: bezpośrednią i pośrednią (w której traktuje się gorzej ze względu na któryś z czynników powyższych lub odnosi się do całej grupy, która daną cechę posiada), nękanie i prześladowanie (po tym, jak ktoś złożył już skargę). Może chodzić o wyzwiska, ale też gorsze warunki umowy, utrudnioną ścieżkę awansu, niższe wynagrodzenie.

Już samo odmówienie przyjęcia do pracy, które jest wynikiem nie braku kompetencji, a ze względu na którąś z cech chronionych, daje podstawę do oskarżenia o dyskryminację. Pracownik jest chroniony od przyjęcia do pracy do jej zakończenia. Zachowania postrzegane w kategorii dyskryminacji wcale nie muszą być efektem działań pracodawcy. Niejednokrotnie to współpracownicy są odpowiedzialni za nękanie.

Przeczytaj również: Uraz kręgosłupa a odszkodowanie w UK – kiedy nam przysługuje i jakiej kwoty się spodziewać?

Co można zrobić?

Kiedy jest słowo przeciwko słowu, trudno coś uzyskać. Dlatego też im więcej będzie dowodów na to, że do dyskryminacji w istocie doszło, tym więcej można wywalczyć. Na pewno trzeba sporządzić szczegółowe opisy poszczególnych sytuacji, jeśli dostaje się liściki, SMS-y, maile, trzeba je zachować. Same zdarzenia i rozmowy najlepiej nagrywać telefonem. Na pewno w pierwszej kolejności pokazuje się to pracodawcy (chyba że to on jest sprawcą dyskryminacji), który powinien rozwiązać ten problem. W przypadku kiedy tak się nie stanie albo to pracodawca dyskryminuje pracownika, warto skontaktować się z takimi instytucjami jak Citizens Advice, ELSG lub ACAS.

Co z odszkodowaniem?

Dyskryminacja znacząco odbija się na psychice ofiary. Nie tylko spada jej samoocena, ale może mieć poważniejsze problemy i objawy psychosomatyczne. W zależności od tego, jak długo go dyskryminacji dochodziło i jaką przybrała formę, można dostać wysoką rekompensatę. Oto kilka przykładowych wartości.

Przy zwolnieniu z pracy (przez którąś z cech chronionych) można dostać £9,120.

Przy dyskryminacji ze względu na płeć można walczyć o kwoty rzędu £19,499.

Dyskryminacja rasowa wiąże się z odszkodowaniem około £18,584, a przez wyznanie religijne £4,886.

Jeśli do dyskryminacji dochodzi przez niepełnosprawność pracownika, może się on starać o £52,087, a jeśli przyczyną jest wiek, to £10,931.

Przeczytaj również: Odszkodowanie w UK za złamaną rękę – jak je uzyskać?