Już sam wyjazd z kraju i zorganizowanie życia w nowym, czasem zupełnie obcym miejscu, jest źródłem ogromnego stresu. Nieraz jeszcze przed wyjazdem pojawiają się fizyczne oznaki stresu w postaci nieprzyjemnych dolegliwości. Wydawałoby się, że kiedy sytuacja się ustabilizuje, kiedy znajdzie się pracę, która pozwoli na utrzymanie w UK, taka osoba przestaje być narażona na stres. Może tak być, ale nie musi. Jeśli pracownik jest narażony na nadmierny i długotrwały stres w miejscu pracy, może to prowadzić do poważnych kłopotów zdrowotnych. Wtedy też pracownik ma prawo do starania się o zadośćuczynienie.

Kto dostaje w UK odszkodowanie?

W zasadzie każdy, kto na terenie Wielkiej Brytanii uległ wypadkowi, doznał uszczerbku na zdrowiu fizycznym i psychicznym, albo strat materialnych. Pod warunkiem, że poszkodowany nie jest jednocześnie sprawcą. Wydawałoby się, że życie w stresie jest czymś zupełnie normalnym, zwłaszcza w dzisiejszym pędzie. Jednak skutki stresu są dotkliwe dla organizmu, zarówno kiedy chodzi o zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Chociaż część osób to bagatelizuje, warto wiedzieć, że kiedy stres w pracy jest za duży, jego efektem może być choroba zawodowa, a to już mocna podstawa do tego, by uzyskać odszkodowanie.

Przeczytaj również: Wypadek w pracy w UK – co robić? Gdzie się zgłosić?

Dlaczego pracodawca musi płacić odszkodowanie za stres?

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy względem podwładnych jest zapewnienie im bezpiecznych warunków pracy. Warunki te mają zapobiegać wypadkom i chorobom zawodowym. Jeśli pojawią się na tej płaszczyźnie niedopatrzenia, to pracodawca ponosi odpowiedzialność. A skoro choroba zawodowa lub wypadek są z winy pracodawcy, pracownik ma szanse na odszkodowanie za stres w pracy.

Choroba zawodowa kojarzy się raczej z wdychaniem oparów lub pracą w zbyt wysokiej temperaturze, wśród pyłów. Tymczasem w UK jest bardzo długa lista chorób zawodowych, a wśród wymienionych pozycji uwzględnia się także stres. Mówi się wtedy o zaburzeniu psychicznym, które jest spowodowane zbyt intensywnym stresem w miejscu pracy. Do tego mogą dochodzić objawy somatyczne.

Przeczytaj również: Wypadek w pracy w UK a chorobowe – jak działa zwolnienie lekarskie w UK?

Jak walczyć o odszkodowanie przy stresie zawodowym?

Stres zawodowy nie pojawia się z dnia na dzień. Podobnie jak wszystkie choroby zawodowe, rozwija się stopniowo. Czasem trudno jest udowodnić, że wszystkie symptomy są właśnie efektem długotrwałej ekspozycji na czynniki stresowe. Rozpoczynając walkę o odszkodowanie, trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Pierwszym, co należy zrobić, to zwrócić się do lekarza pierwszego kontaktu i powiedzieć o swoich podejrzeniach i o tym, kiedy pojawiły się symptomy. Gdy lekarz potwierdzi, że dolegliwości zdrowotne są związane ze stresem w pracy, należy powiedzieć o tym przełożonemu.

Najlepiej na tym etapie rozpocząć prowadzenie dziennika, w którym zanotuje się wszystko, co wiąże się ze stanem zdrowia lub jego pogorszeniem. Objawami stresu mogą być np.bezsenność lub wahania nastrojów. Warto również gromadzić paragony, dokumentujące zakup leków i innych preparatów, w jakie trzeba było zaopatrzyć się w związku z podupadającym zdrowiem. To i dokumentacja medyczna będą jednymi z najważniejszych dowodów w późniejszym postępowaniu o odszkodowanie. Gdy udowodni się, że pogroszenie stanu zdrowia ma źródło w stresie spowodowanym pracą można starać się nie tylko o zadośćuczynienie, ale również o zwrot poniesionych kosztów związanych ze zdrowiem.

Przeczytaj również: Mobbing w pracy w UK – czy można uzyskać odszkodowanie?

Komu powierzyć starania o odszkodowanie?

Sprawy, w których poszkodowany chce uzyskać odszkodowanie za stres w pracy, nie należą do najłatwiejszych, dlatego samodzielnie trudno jest je uzyskać. Potrzebna jest pomoc dobrego prawnika, który wie, w jaki sposób postępować, by poszkodowany dostał wysokie odszkodowanie.

Nie wiesz jak walczyć o odszkodowanie? Koniecznie wejdź na stronę odszkodowania za wypadki w pracy i zapoznaj się z kolejnymi krokami prawnymi!