Za co odpowiedzialny jest landlord?

Może nam się wydawać, że jako najemcy to my powinniśmy dbać o posiadłość, jaką wynajmujemy. I to prawda. Jednak nasza odpowiedzialność może nie być tak duża, jak początkowo zakładamy. Dbanie o mieszkanie to jedna sprawa, ale utrzymywanie budynku w dobrym stanie, wszelakie naprawy, a także konserwacja instalacji elektrycznej, gazowej i wodnej leżą w gestii landlorda. Oprócz już wymienionych kwestii landlord jest także odpowiedzialny między innymi za ściany, sufity, kominy, rynny oraz kanalizację.

Pamiętajmy przy tym, że landlord powinien każdorazowo ustalić z wyprzedzeniem ze wszystkimi lokatorami terminy czynności konserwacyjnych. Nikt nie ma prawa wchodzić do mieszkania bez zgody i wiedzy osób wynajmujących.

Jakie są zasady składania wniosku o odszkodowanie?

Złożyć wniosek można w dowolnym momencie, nawet jeśli mamy zamiar się wyprowadzić. Odszkodowanie będzie uwzględniać nasze warunki mieszkaniowe aż do sześciu lat wstecz. Oczywiście lokal musi być podjęty legalnie.

Co uwzględnia się w rekompensacie?

Sama rekompensata składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje wycenę naprawy mieszkania. Należy sporządzić listę rzeczy, które nie działają lub funkcjonują w niepoprawny sposób.

Najważniejsze będą oczywiście te aspekty mieszkania, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia – takie jak wadliwa instalacja elektryczna czy grzyb na ścianach. Szkody te muszą zostać wycenione przez neutralnych rzeczoznawców.

Nie ma możliwości, aby pieniądze na przeprowadzenie remontu zachować dla siebie w ramach rekompensaty. Mieszkanie po zaskarżeniu musi zostać doprowadzone do stanu pełnej zdatności do bezpiecznego użytkowania.

Dlatego istnieje jeszcze druga część rekompensaty, która wyniesie tyle, jak bardzo wycenione zostaną nasze straty:

– finansowe (naprawy na własną rękę, zniszczone w wyniku grzyba czy przecieku przedmioty, zwiększone koszty ogrzewania itd.),

– emocjonalne,

– zdrowotne (najczęściej dochodzi do dolegliwości związanych z układem oddechowym, chociażby ze względu na obecność pleśni).

Osobno wylicza się taką rekompensatę dla każdej osoby zamieszkującej lokal. Z reguły są to kwoty rzędu od tysiąca od trzech tysięcy funtów.

Inne formy odszkodowanie, które można uzyskać za zaniedbania landlorda

Jeśli w wyniku zaniedbań, jakich dopuścił się landlord, pomimo naszych wcześniejszych próśb o likwidację usterek, doszło do nieszczęśliwego wypadku oraz uszczerbku na zdrowiu, możemy złożyć wniosek o odszkodowanie innego rodzaju. Może być to na przykład tak zwane personal injury claim. Takie odszkodowanie z pewnością będzie wyższe niż to za złe warunki mieszkaniowe. Wszystko jednak zależy od okoliczności i konsekwencji wypadku.