Standardy domów opieki

Oczywistym jest, że w UK znajdziemy domy opieki bardziej luksusowe, a tym samym droższe, ale też tańsze, które mogą przekładać się na rodzaj zajęć czy wyżywienia. Jednak standard opieki medycznej, bezpieczeństwa i dbania o potrzeby osób zależnych od personelu, wszędzie powinien być taki sam. Niestety błędne metody leczenia czy nieodpowiednio szybko wezwany lekarz mają miejsce, narażając na dyskomfort i niepotrzebny ból. Takie sytuacje mogą uprawniać poszkodowanych do roszczenia o odszkodowanie.

Również sama liczba personelu może prowadzić do zaniedbań i być uzasadnianiem do przyznania odszkodowania. Na etapie rozważania ofert domów opieki warto na kwestię liczby podopiecznych przypadających na jednego opiekuna zwrócić uwagę.  Do jakich zaniedbań w domach opieki dochodzi najczęściej?

Przeczytaj też: Nieprawidłowości w diagnozie i leczeniu raka płuc a odszkodowanie w UK

Zaniedbania w domu opieki w UK – na co zwrócić uwagę?

Jednym z częstych przejawów zaniedbań czy błędów medycznych nie tylko w domach opieki, ale też w szpitalach, jest pojawienie się u chorego odleżyn. Oznaczają one, że dana osoba zbyt długo pozostawała unieruchomiona, bez zmiany pozycji. Sama nie może tego zrobić i powinien o to zadbać personel. Ważnym tematem jest też błędne podawanie leków. W domach opieki w UK personel przechodzi szkolenie z podawania leków, dawkowania, jednak te osoby nie mają medycznej wiedzy o ich działaniu. Tym samym pracownicy mogą zlekceważyć niepołknięcie przez pacjenta leku, może się wydawać, że nie ma to znaczenia i w obliczu gorszego nastroju pacjenta danego wieczoru, mogą odpuścić podanie leku, by nie zaogniać sytuacji.

Duże znaczenie ma też szkolenie z obsługi maszyn do dźwigania niektórych niesprawnych pacjentów. Nieprawidłowa obsługa może skończyć się tragicznie. Podobnie niedopilnowywanie, by pacjenci, którym jest to wskazane, poruszali się z laską czy balkonikiem. Pacjentom mającym problemy z pamięcią zdarza się zapominać o tych przyrządach. Kawałek przejdą, a potem wydarza się bolesny w skutkach upadek. Odwodnienia, zaniedbania higieny czy nierozpoznanie objawów choroby to kolejne zdarzenia odnotowywane w domach opieki.

Jak postępować w obliczu zaniedbań w domu opieki w UK?

Wedle brytyjskiego prawa, aby roszczenie o odszkodowanie mogło być rozpatrzone pozytywnie, muszą być spełnione dwa warunki:

  • Naruszenie obowiązku staranności przez pracownika
  • Wskutek niskiego standardu opieki osoba poszkodowana doznała obrażeń fizycznych lub natury psychicznej.

Musi tu wyraźnie istnieć związek przyczynowy, co może być trudne do udowodnienia, jeśli jest się w stanie, w którym ograniczone są funkcje poznawcze, a rodzina nie była bezpośrednim świadkiem zdarzenia. Z racji skomplikowania takich spraw, warto skierować się po pomóc do kancelarii odszkodowawczych, które pomogą przejść przez procedurę udowadniania zaniedbania. Bezpłatne konsultacje pozwolą ocenić czy dana sytuacja wiąże się z zaniedbaniem. Na wniesienie roszczenia ustawowo przewidziany czas wynosi 3 lata, co w praktyce często oznacza wcale nie tak długo. Bez pomocy prawnej może być ciężko udowodnić winę domu opieki.