Mimo zakazu jego stosowania wciąż jednak istnieją budynki wzniesione niegdyś z wykorzystaniem azbestu i w takich warunkach pracują ludzie. Obecnie wiadomo, że azbest ma też silne działanie rakotwórcze.

Kto jest narażony na choroby związane z azbestem?

Branża budowlana w UK dopiero od kilkunastu lat w związku z zakazem nie używa azbestu. Zakłada się zatem, że budynki sprzed 2000 roku mogą go zawierać. Usuwa się go w toku remontów, ale wciąż wiele budynków zawiera go w swojej konstrukcji. Trudno zatem wymienić zawody bardziej lub mniej narażone na kontakt z nim. Azbest zaczyna być groźny wtedy, gdy naruszona zostaje jego struktura i wówczas wszystkie osoby na co dzień przebywające w danym miejscu narażone są na choroby, które on wywołuje. Będzie to zarówno dyrektor przedsiębiorstwa, którego siedziba znajduje się w takim budynku, jak i księgowa, sprzątaczka czy specjalistą BHP. Ważną kwestią jest to, że choroby azbestozależne rozwijają się stopniowo. Objawy mogą wystąpić nawet 10 czy 20 lat później. Na co najbardziej jesteśmy narażeni w kontakcie z azbestem?

Choroby wynikające z pracy przy azbeście

Na choroby azbestozależne narażone są osoby, które długotrwale przebyły  w warunkach, w których włókna azbestu w postaci pyłu były wdychane. Co ważne, choroby te są niezwykle rzadkie u osób, które z tym pyłem nie miały do czynienia, w związku z tym można uznać za duże prawdopodobieństwo, że zachorowanie oznacza kontakt z azbestem. Główne choroby z nim związane to:

  • Azbestoza, czyli bliznowacenie płuc prowadzące do trudności oddechowych
  • Nowotwory płuc
  • Międzybłoniak, czyli nieuleczalny nowotwór tkanki, która wyścieła wewnętrzna część jamy brzusznej lub klatki piersiowej.

W przypadku nowotworów może minąć nawet 40 lat od kontaktu z azbestem do wystąpienia choroby. Dlatego czasem chorzy mogą mieć kłopot w dochodzeniu swoich praw, a często z tego rezygnują.

Odszkodowanie za choroby azbestozależne w UK

W UK istnieje Ustawa o Pylicy i innych chorobach z 1979 roku, która przewiduje jednorazowe odszkodowanie dla osób, które cierpią na choroby wywołane przez azbest. Często udowodnienie swojego kontaktu z azbestem nie jest trudne, jeśli przed nami wielu pracowników danej firmy uzyskało odszkodowania i zostało udowodnione, że dane przedsiębiorstwo narażało swoich pracowników. Jednak czasem nie jest łatwo spełnić warunki zawarte w ustawie, po latach może być trudno udowodnić, że nasz stan wiąże się z tym, że kilkadziesiąt lat temu pracowaliśmy w kontakcie z azbestem. Może się okazać, że dany budynek już nie istnieje.

Dlatego w UK można skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczych, w których zatrudnieni są specjaliści od chorób zawodowych i z powodzeniem uzyskują odszkodowania dla swoich klientów. Dzięki odpowiedniemu wsparciu będziemy w stanie wykazać, że dolegliwości i objawy, z jakimi się mierzymy, wynikają bezpośrednio z pracy w miejscach, gdzie narażeni byliśmy na kontakt z azbestem. Jest to warunek konieczny do tego, by móc uzyskać odszkodowanie.