Kto może ubiegać się o odszkodowanie za zwolnienie w UK?

Przede wszystkim wniosek o niesłuszne zwolnienie może złożyć osoba, która pracowała w firmie na terenie Wielkiej Brytanii przez minimum dwa lata. Oczywiście praca musi być legalna.

Uzasadnienie zwolnienia z pracy

Do dwóch tygodni po zwolnieniu powinniśmy otrzymać od byłego pracodawcy pisemne uzasadnienie podjętej decyzji. To ważny dokument, który może pomóc nam uzyskać rekompensatę. Zadbajmy o to, aby go otrzymać.

Istnieją trzy kryteria, które mogą usprawiedliwić zwolnienie z pracy. Jeśli żaden z nich nie odnosi się do nas, można założyć, że nasze zwolnienie było niesłuszne. Do uzasadnionych czynników zalicza się następujące powody:

– redukcja etatów,

– nieodpowiednie zachowanie pracownika,

– niezdolność pracownika do wykonywania pracy.

Gdzie zwrócić się z wnioskiem o odszkodowanie? Kto może nam pomóc?

Jeśli mamy zamiar wnioskować o odszkodowanie, w pierwszej kolejności powinniśmy skierować się do urzędu ACAS (The Advisory, Conciliation and Arbitration Service), gdzie odbędą się mediacje między nami a drugą stroną. Dopiero gdy negocjacje okażą się nieskuteczne, będzie można złożyć wniosek o roszczenie. Najlepiej jednak przeprowadzić całą procedurę, będąc pod opieką swojego prawnika. Trudno nam będzie samodzielnie ocenić, czy proponowana przez nas (lub przez byłego pracodawcę) ugoda będzie korzystna czy wręcz przeciwnie.

Najbardziej kompleksową pomoc otrzymamy po zgłoszeniu się do firmy odszkodowawczej. Tam zajmą się wszystkim od „A” do „Z”. Mogą nawet zaproponować nam umowę na zasadzie „No Win, No Fee”, co oznacza, że nie będziemy musieli ponosić żadnych kosztów związanych ze sprawą, a firma odszkodowawcza otrzyma procent z uzyskanej rekompensaty.

Co możemy uzyskać poprzez wygranie sprawy?

Po pierwsze, jeśli sąd potwierdzi słuszność naszego wniosku, mamy prawo żądać z powrotem naszej posady. Z kolei jeśli jesteśmy niezdolni do pracy na starym stanowisku, pracodawca zobowiązany jest zatrudnić nas na innym stanowisku. Z reguły jednak byli pracownicy nie chcą wracać do firmy, która ich niesłusznie zwolniła.

Drugą sprawą jest oczywiście rekompensata finansowa. Odszkodowanie finansowe dzieli się na podstawowe i rekompensacyjne. W obliczeniu obu z nich bierze się pod uwagę inne czynniki. Z czego ten drugi zależy w o wiele większej mierze od oceny sytuacji przez sąd pracy.

Zwolnienie z powodu dyskryminacji w pracy

Zdarza się, że niesłuszne zwolnienie z pracy może być powiązane z działaniami dyskryminującymi. Dyskryminacja w pracy jest poważnym problemem, który jest zakazany prawem. Jeśli podejrzewamy, że nasze zwolnienie może być powiązane z dyskryminacją, koniecznie zbierzmy dowody na ten temat, ponieważ pomoże to naszej sprawie.