Prawo do pełnego odszkodowania

Brytyjskie prawo przewiduje pełne odszkodowanie dla każdej ofiary wypadku niezależnie od pochodzenia czy obywatelstwa. Warunkiem jego przyznania jest stwierdzenie w trakcie dochodzenia braku winy poszkodowanego w zaistniałej sytuacji oraz doznanie uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym albo dolegliwości bólowych utrzymujących się przynajmniej kilka tygodni. Istotne jest również, że roszczenia o odszkodowanie powypadkowe można wnosić tylko w odniesieniu do zdarzeń, które miały miejsce do 3 lat wstecz. Tu jednak warto mieć na uwadze, że niektóre procesy trwają dłużej, a tym bardziej, jeśli przebywamy za granicą. Może się zdarzyć, że kiedy za sprawę zabierzemy się na pół roku przed jej przedawnieniem, nie uda się zmieścić w wymaganym terminie i odszkodowanie przejdzie nam koło nosa.

Odszkodowanie w UK – za co?

Odszkodowanie w UK, choć oczywiście się nam należy, jeśli spełnione są powyższe 3 warunki, to nie jest już takie oczywiste w jakiej wysokości. Do odszkodowania uprawniają nas urazy i straty poniesione zarówno w wypadkach komunikacyjnych, w pracy, jak i w miejscach publicznych czy wynikające z błędów i zaniedbań medycznych oraz z napaści i pobić. Wysokość odszkodowań przede wszystkim zależy od rodzaju, miejsca i rozległości urazu, trwałości uszczerbku na zdrowiu, ale na tym kwota odszkodowania się nie kończy. W UK na ostateczną sumę składają się też straty poniesione w przeszłości i te, które przewiduje się w przyszłości.

Wypadki często mają konsekwencje długoterminowe i prawo brytyjskie przewiduje rekompensatę za ten czas, w którym ofiara wciąż ponosi jego koszty w postaci leczenia, rehabilitacji, braku pracy, a tym samym źródła utrzymania. Na kwotę odszkodowania składają się też wszelkie koszty ponoszone od momentu wypadku, zanim jeszcze zostanie wszczęta procedura odszkodowawcza. Dlatego tak ważne jest kompletowanie dowodów wszelkich płatności związanych z postępowaniem powypadkowym.

Powierz sprawę kancelarii

Warto nadmienić, że procedury odszkodowawcze w UK wiążą się z koniecznością przeprawy przez przepisy obcego nam prawa, system urzędniczy, również inny niż nasz oraz kwestie językowe, z którymi bywa różnie. Dlatego, szczególnie gdy przebywamy w ojczystym kraju, wydaje się istotne skorzystanie z pomocy kogoś, kto na miejscu będzie monitorować naszą sprawę. W UK działają kancelarie odszkodowawcze, które prowadzą naszą sprawę optymalnie szybko, z nami komunikując się w ojczystym języku. Postępowanie takich kancelarii odbywa się według zasady no win – no fee, co oznacza, że analiza i prowadzenie sprawy odbywa się bezpłatnie. Dopiero w sytuacji wygrania kancelaria pobiera od nas ustalony wcześniej procent odszkodowania.