Accident book – czy muszę wpisywać zdarzenie?

Jeśli nie masz takiej osoby – poproś swojego pracodawcę o ściągniecie tłumacza. Zdarzyło się w przyszłości sporo sytuacji, w której osoba poszkodowana podpisała notatkę, której nie rozumiała jednak informację zawarte w niej odbiegały od prawdy. Prawo mówi, że osoba podpisująca dokument zgadza się na wszystko w nim zawarte i rozumie co w nim się znajduje.

Przeczytaj również: Ubiegaj się o odszkodowanie w UK, uratuj życie innym poszkodowanym

Czy jest konieczna obecność pracodawcy na miejscy wypadku?

Zgodnie z prawem pracodawca nie musi być osobiście podczas naszego wypadku – musi zostać o nim poinformowany, musi natomiast wysłać na miejsce zdarzenia osobę, której podlegasz. W przypadku braku takiej osoby obecność pracodawcy jest obowiązkowa. Konieczne jest przeprowadzenie dochodzenia na miejscu zdarzenia, nawet wtedy kiedy nie będziemy starać się o odszkodowanie w Anglii. Obowiązkiem pracodawcy jest zgłoszenie do Urzędu do spraw zdrowia i bezpieczeństwa (HSE) raportu z każdego wypadku, nie wysłanie takiego raportu może skutkować podaniem firmy do sądu.

Przeczytaj również: Różnice w uzyskaniu odszkodowania w Polsce a UK, Anglii