Jak wylicza się odszkodowanie od CICA?

Wysokość odszkodowania różni się w zależności od okoliczności wydarzenia, ale także jego konsekwencji. Minimalna kwota odszkodowania od CICA wynosi tysiąc funtów, natomiast maksymalna – pół miliona funtów. Górna granica rekompensaty za uszczerbek na zdrowiu, czy to fizycznym, czy psychicznym, wynosi ćwierć miliona. Natomiast na kolejne ćwierć miliona składa się rekompensata za utratę zarobków oraz za wydatki specjalne. Do specjalnych wydatków można zaliczyć dodatkowe koszty, które musieliśmy pokryć z własnej kieszeni, jak koszty rehabilitacji czy terapii.

Na oficjalnej rządowej stronie internetowej CICA możemy uzyskać przykładowe informacje dotyczące wysokości przyznawanych odszkodowań. Nie można brać ich za pewnik, ponieważ każdy wniosek rozpatruje się indywidualnie, jednak uśredniono, iż na przykład:

  • za utratę oka otrzymuje się 27 tysięcy funtów odszkodowania
  • za utratę zęba otrzymamy 1,5 tysiąca funtów
  • a za złamanie szczęki przyznać nam mogą 3,5 tysiąca funtów

Ile czasu mamy na złożenie wniosku?

Na złożenie wniosku mamy aż dwa lata od dnia, w którym doszło do przemocowej sytuacji, w wyniku której ponieśliśmy obrażenia. Tak długi okres czasu na złożenie wniosku jest potrzebny z wielu powodów. Między innymi niektóre obrażenia sprawiają, że latami dochodzi się do siebie i nie jest się w stanie wcześniej podjąć działań związanych z odszkodowaniem od CICA.

Ile będziemy czekać na rekompensatę?

Na podjęcie decyzji w sprawie rekompensaty najczęściej czeka się do 12 miesięcy od złożenia wniosku. Jednak mogą nastąpić pewne komplikacje, które sprawią, że ten czas się wydłuży. Przykładem może tu być, chociażby niestabilna wizja tego, jak nasze obrażenia wpłyną na naszą przyszłość – komfort życia oraz zdolność do pracy. Wówczas należy poczekać, aż nasz stan się ustabilizuje, a lekarze będą w stanie w miarę jasno określić nasze rokowania.

Jak złożyć wniosek o odszkodowanie w UK z CICA?

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące Criminal Injuries Compensation Authority i procedury ubiegania się o odszkodowanie widnieją na rządowej stronie internetowej CICA. Tam też możemy złożyć nasz wniosek wraz z pomocą urzędników pracujących w CICA. Jeśli jednak procedury urzędowe nas przerastają lub nasze obrażenia ograniczają nam możliwość zajmowania się sprawą całkowicie samodzielnie, warto zwrócić się o pomoc do firmy specjalizującej się w sprawach odszkodowań. Wówczas odpowiedzą nam oni na wszelkie wątpliwości oraz zajmą się zbieraniem dokumentacji dla CICA. Pamiętajmy, że wnioskowanie o odszkodowanie wymaga także przedstawienia odpowiednich dowodów w sprawie.