Ile mam czasu na zgłoszenie sprawy o odszkodowanie?

Standardowo na złożenie wniosku o odszkodowanie ma się aż trzy lata od dnia, w którym zdarzył się wypadek. W szczególnych przypadkach ten czas może jednak zostać wydłużony. Może zdarzyć się tak, szczególnie jeśli w sprawę zaangażowane są dzieci lub osoby dorosłe niezdolne do samodzielnego zarządzania własnymi sprawami z powodu niepełnosprawności psychicznej.

Jak złożyć wniosek o odszkodowanie w UK?

Wniosek o odszkodowanie najlepiej złożyć za pośrednictwem firmy odszkodowawczej. Jej pracownicy dołożą wszelkich starań, aby zebrać wystarczająco dużo informacji i dowodów, by uzyskać dla swojego klienta najwyższe możliwe odszkodowanie. Korzystanie z firmy odszkodowawczej to także wygoda – nie trzeba zajmować się wówczas wieloma, czasem złożonymi i mało zrozumiałymi, kwestiami, jakie dotyczą procedury odszkodowawczej.

Za co można uzyskać rekompensatę?

Rekompensatę otrzymuje się nie tylko za wycenę urazu wraz ze zwrotem kosztów leczenia. Rekompensata odszkodowawcza obejmuje jeszcze wiele innych kwestii, dlatego tak trudno podać przykładową, jednoznaczną kwotę już na samym wstępie procedury odszkodowawczej. Między innymi do sumy rekompensaty wchodzą jeszcze: utracone zarobki, koszty transportu, uszkodzone mienie w trakcie wypadku (samochód, telefon, itd.), poniesione koszty związane ze zmianą planów w dniu wypadku (na przykład utrata zaliczki za rezerwację biletów) i inne tego typu kwestie.

Czy sprawa o odszkodowanie zawsze rozgrywa się sądownie?

Tu odpowiedź może zaskoczyć kogoś, kto nigdy nie uczestniczył w procedurze odszkodowawczej. Otóż bardzo często udaje się uniknąć sprawy sądowej. Najczęściej wszystko zostaje ustalone w trakcie negocjacji przedsądowych, które firma odszkodowawcza prowadzi z firmą ubezpieczeniową sprawcy (lub inną upoważnioną do tego instytucją).

Czy warto „pójść na ugodę”?

Na ugodę warto się zgodzić tylko wówczas, gdy jest obiektywnie korzystna dla poszkodowanego. Niestety bez odpowiedniego wsparcia merytorycznego, jakim jest pracownik firmy odszkodowawczej, trudno będzie wnioskodawcy ocenić, czy propozycja ugody jest dla niego korzystna, czy wręcz przeciwnie. Podpisanie ugody jest dla firm ubezpieczeniowych szczególnie ważne, ponieważ oznacza to dla nich, że unikną kosztów sądowych. Poza tym pierwsza ugoda wystosowana przez firmę ubezpieczeniową jest z reguły zaniżona, jeśli chodzi o wysokość rekompensaty, tym bardziej że jest ofertą przedmedyczną (następuje przed obiektywną oceną urazów przez komisję lekarską).

Jak poradzić sobie z barierą językową?

Insito Odszkodowania oferuje usługi w języku polskim, co oznacza, że nasi pracownicy rozmawiają z klientami w tym języku, a także tłumaczą pisma urzędowe i sądowe na język polski. Co więcej, na prośbę klientów staramy się o tłumacza z języka angielskiego na język polski w trakcie komisji medycznej i na czas innych spotkań związanych z procedurą o odszkodowanie, które są wymagające językowo.

Kiedy otrzyma się odszkodowanie?

Rekompensata wypłacana jest z reguły w przeciągu 3-4 tygodni od zakończenia sprawy o odszkodowanie – czy to poprzez podpisanie ugody, czy przez wyrok sądu. Firma odszkodowawcza działająca na zasadzie „No Win, No Fee” pobierze swoją gażę z sumy rekompensaty dopiero po wygraniu sprawy. W przypadku przegranej wnioskodawca nie ponosi żadnych kosztów. Prowizja firmy odszkodowawczej w świetle prawa nie może wynosić więcej niż 25% sumy rekompensaty otrzymanej przez poszkodowanego.