Likwidacja szkód samochodowych — jak przebiega?

Procedura postępowania jest podobna w każdym kraju. Najpierw jeśli jesteśmy poszkodowani w wypadku, należy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy. Do firmy ubezpieczeniowej należy przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego. Tu ubezpieczyciel będzie domagał się dokumentów dowodzących wypadku i naszych szkód, a także dostępu do uszkodzonego pojazdu w celu dokonania oględzin.

W zależności od powagi szkody będzie miał określony ustawowo czas, po którym musi zawiadomić poszkodowanego o decyzji w sprawie postępowania. Jest ona wydana w formie pisemnej i powinno w niej być zawarte pouczenie o możliwości odwołania się, jeśli poszkodowany uzna tę decyzję za niekorzystną. Postępowanie likwidacyjne określa też, w jakim czasie powinna nastąpić wypłata środków na konto poszkodowanego. Wszystko to było jasne, dopóki wszystkie kraje UE podlegały tym samym, jednolitym zasadom, co po Brexicie przestało obowiązywać.

Brexit a postępowanie likwidacyjne szkód samochodowych w UK

Dzięki Systemowi Zielonej Karty dało się utrzymać swobodny przepływ pojazdów między krajami, a posiadane ubezpieczenia komunikacyjne pozostały honorowane. Towarzystwa ubezpieczeniowe każdemu pojazdowi mechanicznemu powinny wystawiać Zieloną Kartę, co ma ten przepływ w obie strony usprawnić. Nie ma żadnych zmian w postępowaniu po wypadkach komunikacyjnych na terenie Polski spowodowanych przez pojazdy zarejestrowane w UK. To prawo polskie nadal reguluje i będzie regulować odpowiedzialność za skutki wypadków oraz finansowe konsekwencje. W przypadku każdego innego kraju to również prawo miejsca zdarzenia będzie decydujące. Zmiany natomiast są w sytuacjach, gdy to na terenie UK dojdzie do wypadku.

Wypadki na terenie UK a postępowanie likwidacyjne

Od stycznia 2021 roku obywatele innych krajów poszkodowani w wypadku na terenie UK nie będą już mogli zgłaszać szkód do firm ubezpieczeniowych reprezentujących brytyjskie zakłady ubezpieczeń znajdujących się na terenie własnego kraju. Było to łatwiejsze, bo wszystko można było załatwić u siebie, w ojczystym języku. Również pozwy wobec brytyjskich zakładów ubezpieczeń można było kierować do polskich sądów. Od tego momentu składanie roszczeń odbywa się już tylko bezpośrednio u brytyjskich ubezpieczycieli sprawców naszej szkody, a pozwy mogą być kierowane jedynie do sądów w UK.

Dowiedz się więcej: insito-odszkodowania.uk/wypadki/wypadki-drogowe/

Obecnie, jeśli nie przebywamy w UK w celach turystycznych, a mieszkamy tam, uczymy się i pracujemy, jak najszybciej należy przerejestrować pojazd i wykupić polisę OC w jednym z tutejszych zakładów ubezpieczeniowych. Brak dopełnienia tego obowiązku może skutkować konfiskatą pojazdu i wysoką grzywną.