Baza wiedzy

Jak długo się czeka na odszkodowanie w UK? Od czego to zależy?

czekanie-na-odszkodowanie

Nigdy nie da się przewidzieć, ile będziemy czekać na pełne odszkodowanie w UK. Zależy to od wielu czynników. Wypłata całości może nastąpić po kilku tygodniach od przyjęcia ugody, jeśli sprawa jest prosta, ale zdarza się także, że trzeba czekać na nią o wiele dłużej. Jeśli potrzebujemy pieniędzy szybciej, aby poradzić sobie ze skutkami urazu, możemy ubiegać się o wypłatę w stosunkowo krótkim czasie tak zwanego tymczasowego odszkodowania. 

Rodzaj urazu a czas oczekiwania

Średni czas postępowania w sprawie odszkodowania w zależności od rodzaju urazu wynosi odpowiednio:

– wypadki na drodze: od 4 do 9 miesięcy

– wypadki w pracy: 6-9 miesięcy

– napaść: 12-18 miesięcy

– choroba zawodowa: 12-18 miesięcy

– zaniedbanie medyczne: 12-36 miesięcy

Pamiętajmy, że są to szacunki uśrednione, a każdy przypadek należy traktować indywidualnie. Oczywiście powodów do ubiegania się o odszkodowanie jest o wiele więcej, ale poruszymy tutaj te, które wpływają najczęściej.

Aby rzucić więcej światła na wyżej przedstawione liczby, podamy przykład. Jeśli zdarzenie dotyczy wypadku na drodze, którego straty szacuje się poniżej 25 tysięcy funtów, sprawca (lub jego przedstawiciel) ma 35 dni na podjęcie działań takich jak zaproponowanie ugodowej sumy odszkodowania licząc od momentu gdy wszelkie straty zostały odpowiednio udokumentowane. Zakładając, że sprawa jest prosta i ofiara urazu przyjmie ofertę sprawcy bez żadnych korekt, całe postępowanie potrwa właśnie od 4 do 9 miesięcy. Po zakończeniu postępowania wypłata zostanie przelana na konto bankowe w ciągu dwóch-czterech tygodni.

Czynniki wpływające na czas postępowania 

Okres postępowania jednak może być oczywiście wydłużony. Różnice w czasie postępowania biorą się z tego, że uwzględnia się nie tylko rodzaj zdarzenia w wypłacie odszkodowania, ale także inne czynniki jak konsekwencje urazu (na przykład zdrowotne) i jego szczegółowe okoliczności. Czas może wydłużyć się również, gdy potrzebne jest wszczęcie dalszego postępowania dowodowego, co może wynikać z tego, że tożsamość sprawcy jest niejasna lub sprawca nie zgadza się na poniesienie odpowiedzialności za swój czyn, ale nie tylko.

Podstępowanie w przypadku zaniedbania medycznego zajmuje najwięcej czasu, ponieważ niezbędne jest przeprowadzenie różnych badań, zasięgania opinii medycznych – trzeba brać pod uwagę nie tylko aktualny stan ofiary, ale także dalsze prognozy. Jak uraz będzie wpływał na dalsze życie ofiary, jakie koszty będzie musiała jeszcze ponieść, czy są szanse na całkowite wyzdrowienie? Wszystko to trzeba ustalić, aby móc prawidłowo wycenić wagę poniesionego urazu. To właśnie najczęściej w przypadku odszkodowania z tytułu zaniedbania medycznego sięga się po tymczasowe odszkodowanie. Takie sprawy bywają skomplikowane i kosztowne, a przecież ofiara, która nagle została pozbawiona różnych możliwości zarobkowych (na przykład w wyniku wypadku nie może dłużej wykonywać swojego zawodu), nie tylko musi się utrzymywać, ale również płacić za leczenie.

Oferty ugodowe – czy warto przyjąć?

Z reguły ubezpieczyciele sprawcy stosunkowo szybko decydują się na złożenie oferty, aby uniknąć kosztów sądowych. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że często ta oferta jest zaniżona i nieadekwatna to rzeczywistych strat ponieważ w interesie drugiej strony jest zakończyć sprawę jak najniższym kosztem. Dla strony poszkodowanej oznacza to jednak krótszy czas oczekiwania na odszkodowanie, co również jest sporą zaletą polubownego rozwiązania. Bywa, że w takich wypadkach czas potrafi skrócić się nawet do 4 tygodni, co stanowi ogromną przepaść, jeśli porówna się wyżej przedstawione przykłady średniego czasu oczekiwania. Aby przyspieszyć proces walki o odszkodowanie i mieć pewność, że jest ono adekwatne do poniesionych szkód, warto skorzystać z usług specjalistów z Insito Odszkodowania.

Prawne trudności z wypłatą odszkodowania

Jeśli ofiarą ubiegającą się o odszkodowanie jest osoba małoletnia, pieniądze z odszkodowania będą przechowywane na specjalnym funduszu do czasu, aż osiągnięta zostanie pełnoletniość. W przypadku osób uznanych za niepoczytalne pieniądze mogą zostać przetrzymane, dopóki sytuacja się nie zmieni.

Skontaktuj się z nami

Przydarzył Ci się wypadek?

Wywalczymy dla Ciebie wysokie odszkodowanie

Zgłoś wypadek

lub zadzwoń 077 3615 7240

24h na dobę, 7 dni w tygodniu

Jeśli masz konto w brytyjskim banku, który pobiera od Ciebie opłaty - możesz otrzymać zwrot opłat bankowych wraz z odestkami

Dowiedz się więcej