Jak płaci się prawnikowi?

Duża liczba ofiar wypadków wychodzi z założenia, że koszty prawnicze są wysokie i dlatego często stara się ubiegać o odszkodowanie samemu lub w ogóle rezygnuje z odszkodowania, obawiając się, że i tak nic nie uzyska. Okazuje się jednak, że usługi prawnicze są dostępne dla każdego i często nie trzeba w ogóle za nie płacić z własnej kieszeni.

Przeczytaj również: Od czego zależy wysokość odszkodowania w UK, Anglii?

W Wielkiej Brytanii wyszczególnia się kilka rodzajów opłat dla prawników. Nie wszystkie są opłacalne. Każdy ubiegający chciałby uniknąć płacenia standardowych stawek prawniczych, szczególnie, że wtedy zwykle należy pokryć z góry koszty prawnicze. Gdy sprawa nie kończy się sukcesem zainwestowane pieniądze są bezpowrotnie utracone.

Jeśli ktoś jest członkiem związków zawodowych, może skorzystać z innego rozwiązania. Niejednokrotnie związki zawodowe mają swoich partnerów w kancelariach prawniczych i oferują darmowe usługi. Niestety nie wszystkie firmy oferują takie wsparcie.

Najkorzystniejszą z punktu widzenia ofiary wypadku jest opcja No Win – No Fee. W tym przypadku to prawnik ponosi ryzyko związane z ubieganiem się o odszkodowanie. Prawnik pokrywa wszystkie koszty, a te zostają mu zwrócone gdy wygra on sprawę o odszkodowanie lub gdy druga strona zgodzi się pokryć wszystkie koszty. W przypadku wygranej, od klienta pobierana jest prowizja która zwykle wynosi 25% (nigdy nie może przekroczyć 25%).

Przeczytaj również: Jak obliczyć wysokość odszkodowania w UK?

Najlepszy wariant dla klienta

Prawnicy w UK, którzy specjalizują się w sprawach o odszkodowania, często działają na podstawie wspomnianej powyżej zasady No Win – No Fee. Nie pobierają oni żadnych opłat wstępnych od klientów, którzy się do nich zgłoszą. Wynagrodzenie pobierane jest w formie prowizji od uzyskanego odszkodowania, która zwykle wynosi 25% (nigdy nie może przekroczyć 25%). Prawa klienta zabezpiecza umowa podpisana z prawnikiem – CFA (Conditional Fee Agreement). Na jej mocy prawnik ubiega się o odszkodowanie i zwrot poniesionych przez niego kosztów.

Jest to rozwiązanie bardzo dogodne dla klienta. Często sam wypadek niesie ze sobą dużo problemów i zmartwień, a wizja ponoszenia samemu dodatkowych opłat nie jest zachęcająca. Dzięki umowie z prawnikiem jesteśmy zabezpieczeni przed ponoszeniem kosztów z własnej kieszeni. Po wygraniu sprawy, prawnik pobiera prowizję, ale jej wysokość nie może przekroczyć 25% wysokości odszkodowania. Uwzględniona prowizja sprawia, że prawnik chętniej zdecyduje się reprezentować nas w trybie No Win No Fee, a ponadto prawnik będzie się starał uzyskać jak najwyższe odszkodowanie, gdyż będzie ono miało bezpośredni wpływ na wysokość prowizji.

Czy każdy jest uczciwy?

Większość kancelarii prawniczych w UK pracuje w sposób uczciwy i jasno stawia warunki i precyzuje formę finansowania. Jednak są też i takie, które nie do końca działają prawidłowo. Dlatego warto dokładnie zapoznać się z umową przed jej podpisaniem.

Warto wybrać firmę z polską obsługą, która dokładnie wyjaśni zawiłości prawne.

Sprawdź także: Jak długo się czeka na odszkodowanie w UK? Od czego to zależy?