Baza wiedzy

Czym jest wypadek w pracy w Anglii?

W UK, o wypadku przy pracy mówimy, gdy następstwem zdarzenie do jakiego doszło jest uszczerbek na zdrowiu lub śmierć w wyniku przyczyn zewnętrznych na który nie mieliśmy wpływu. Jeżeli wypadek powstał w wyniku zaniedbania pracodawcy mamy prawo do odszkodowania.

Jakie okoliczności są traktowane jako wypadek przy pracy?

Prawo do odszkodowania za wypadek przy pracy nabieramy w momencie wykonywania zadań lub poleceń bezpośrednio związanych z naszą pracą, tak samo jak podczas sprzątania naszego miejsca pracy po zakończeniu prac, nawet jeżeli nie było ku temu poleceń i jest pod nadzorem pracodawcy. Odszkodowania należy się nam także w wypadku gdy do zdarzenia doszło wskutek nieuwagi czy też niedoświadczenia innych pracowników, którzy mieli wpływ na nasz wypadek.

Do przyczyn wypadku może również przyczynić się pośrednio pracodawca poprzez zaniedbanie np. wykonywanie prac przez nieprzeszkolonych pracowników, brak lub nieodpowiednie środki BHP.

Do przyczyny wypadku może również przyczynić się wadliwy sprzęt, który nie posiada ważnego przeglądu czy też usterki które nie zostały usunięte.

Sprawdź także: Wypadek w pracy w UK – co robić? Gdzie się zgłosić?

Jakie są rodzaje wypadków przy pracy?

Spośród wypadków rozróżniamy 3 rodzaje:

  1. Wypadek lekki, nie wymaga on interwencji medycznej
  2. Wypadek ciężki, niesie on za sobą uszczerbki na zdrowiu mogące mieć wpływa na nasze dalsze życie takie jak: czasowe lub trwałe kalectwo, utrata kończyn, oszpecenie czy też choroby będącej następstwem wykonywanej pracy
  3. Wypadek śmiertelny na wskutek którego następuje zgon pracownika

Skontaktuj się z nami

Przydarzył Ci się wypadek?

Wywalczymy dla Ciebie wysokie odszkodowanie

Zgłoś wypadek

lub zadzwoń 077 3615 7240

24h na dobę, 7 dni w tygodniu

Jeśli masz konto w brytyjskim banku, który pobiera od Ciebie opłaty - możesz otrzymać zwrot opłat bankowych wraz z odestkami

Dowiedz się więcej