Zadanie lekarza rodzinnego

Błędy lekarzy rodzinnych prowadzące do poważnych konsekwencji zdrowotnych można podsumować jednym słowem: niepoprawna diagnostyka. W końcu ich obowiązki sprowadzają się do tego, aby znaleźć źródło problemu, z jakim przychodzimy. Mają zlecić nam podstawowe badania, kierują do lekarzy specjalistów. Te pozornie proste obowiązki mogą jednak mieć niebagatelny wpływ na nasze zdrowie. Czasem niestety zdarza się, że lekarze rodzinni ignorują nasze słowa i objawy, a nawet odsyłają do domu z niczym.

Czym są wytyczne NICE?

Wytyczne opublikowane przez The National Institute for Clinical Excellence wskazują jednoznacznie, jak lekarz rodzinny powinien działać w przypadku wystąpienia konkretnych objawów. Praca lekarza rodzinnego ogranicza się więc w dużej mierze do przestrzegania tych wytycznych. Są one niezbędne, by usprawnić działania diagnostyczne i przeciwdziałać błędnym lub opóźnionym diagnozom.

Przeczytaj również: Zaniedbanie ginekologa w UK a odszkodowanie

Jakie błędy lekarza rodzinnego podlegają odszkodowaniu?

Na lekarzach pierwszego kontaktu spoczywa ogromna odpowiedzialność, ponieważ to do nich jako pierwszych udaje się pacjent. Nieprawidłowe skierowanie lub zlekceważenie problemu i nieprzeprowadzenie koniecznych badań może być fatalne w skutkach.

Do podstawienia prawidłowej diagnozy potrzebne jest nie tylko właściwie przeanalizowanie symptomów oraz historii chorób rodzinnych, ale także prawidłowe wykonanie badań diagnostycznych i właściwa ich interpretacja. Jeśli podstawowe badania fizykalne, takie jak mierzenie tętna i ciśnienia czy osłuchiwanie płuc, zostaną wykonane niedbale, mamy do czynienia z zaniedbaniem medycznym. Tak samo jak podczas przepisywania leków na podstawie błędnie postawionej diagnozy lub nieprzepisanie żadnych leków pomimo właściwie postawionej diagnozy. Kolejnym błędem będzie przepisanie leków, które będą powodowały bardzo szkodliwe skutki uboczne przy mieszaniu ich z innymi lekami, jakie już przyjmuje pacjent.

Skutki błędów popełnianych przez lekarza rodzinnego

Wszystkie z nieprawidłowości w działaniu lekarza rodzinnego mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych u pacjenta. W najlepszym przypadku nic się nie zmieni, ale częściej niestety:

– opóźniona diagnoza prowadzić może do dalszego nieprzerwanego rozwoju choroby przy niepodejmowaniu działań jej przeciwdziałających,

– błędna diagnoza może prowadzić do drastycznego pogorszenia stanu pacjenta przy podejmowaniu działań mających na celu przeciwdziałanie chorobie.

Najpoważniejsze konsekwencje, do których zalicza się niepełnosprawność, a nawet śmierć, występują, gdy pacjent doświadcza zawału, wylewu, udaru, bądź ma nowotwór.

Efekty błędów popełnionych przez lekarza

Jeśli lekarz nie wypełni swoich obowiązków należycie, z pewnością postawi uproszczoną diagnozę, która będzie rozmijać się z faktycznym stanem rzeczy. Oznacza to niestety często, że pacjent zostanie wysłany do domu z receptą na leki, które mu nie pomogą, a mogą nawet zaszkodzić. Opóźnienie diagnozy oczywiście sprawi, że prawdziwa choroba będzie nadal się rozwijać. Wśród chorób, których późna diagnoza niesie za sobą najpoważniejsze konsekwencje, można wymienić między innymi zapalenie opon mózgowych, wylew, zawał czy nowotwory.

Co zrobić, jeśli dojdzie do zaniedbania medycznego ze strony lekarza rodzinnego?

Jako firma zajmująca się sprawami odszkodowawczymi rozumiemy w pełni pacjentów, którzy cierpią z powodu opóźnionej bądź błędnej diagnozy lekarza rodzinnego. Odznaczamy się wieloletnim doświadczeniem w sprawach zaniedbania medycznego, więc wiemy dokładnie, jak działać, by osoba poszkodowana uzyskała należną jej rekompensatę.

Czasem konsekwencje działań podjętych przez niekompetentnych lekarzy rodzinnych mogą doprowadzić do tego, że pacjent nie jest w stanie sam za siebie odpowiadać i zgłaszają się wówczas do nas o pomoc osoby bliskie pacjentowi. Analizujemy więc sprawy o zaniedbanie medyczne nie tylko z perspektywy prawnej, która bywa skomplikowana, ale także skutki psychiczne, jakie wywiera zaniedbanie medyczne nie tylko na pacjencie, ale na całej rodzinie chorego.

Cała procedura odszkodowawcza odbywa się z pełnym profesjonalizmem i wyczuciem. Gwarantujemy uzyskanie najwyższej możliwej wysokości rekompensaty, w której uwzględnione będą nie tylko wydatki, ale także ból i cierpienie, przez jakie pacjent i jego rodzina musieli przejść. Jeśli Ty lub Twój bliski doznał konsekwencji zaniedbania medycznego ze strony lekarza rodzinnego, zwróć się do nas, by ustalić indywidualną konsultację.

Sprawdź wszystkie odszkodowania za błędy i zaniedbania medyczne w UK w których prawnicy z są w stanie Ci pomóc!