Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa nasze obecne podejście i pokazuje nasze zobowiązanie do zachowania prywatności. Możemy zmienić treść lub usługi znajdujące się na naszej stronie internetowej w dowolnym czasie i bez powiadomienia, a co za tym idzie nasza polityka ochrony prywatności może się zmienić w każdej chwili w przyszłości. Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji dla celów określonych w niniejszej polityce prywatności. W szczególności, poprzez kliknięcie „wyślij zapytanie”, wyraża się zgodę na otrzymywanie powiadomień przez telefon, e-mail, SMS i na piśmie od firmy Insito Odszkodowania i/lub osób trzecich, jak określono w pkt. I i pkt. II niniejszej polityki prywatności.

Jesteśmy zobowiązani do ochrony danych osobowych użytkownika oraz innych informacji jakie użytkownik nam przekazuje poprzez tę stronę. Prosimy o dokładne zapoznanie się z polityką prywatności, gdyż zawiera ona ważne informacje na temat wykorzystania przez nas tych informacji. Wyjaśnia, jakie informacje zbieramy o użytkowniku oraz jak je wykorzystujemy, w tym także kiedy możemy je ujawniać osobom trzecim.

I – Jakie informacje zbiera firma Insito Odszkodowania

 1. Aby korzystać z dowolnych usług opisanych na tej stronie należy się zarejestrować. My oraz wszelkie osoby trzecie, które udostępniają lub utrzymują tę stronę zbieramy informacje o Tobie i Twoim komputerem, aby umożliwić Ci korzystanie z tej strony. Informacje będą zbierane podczas rejestracji na stronie internetowej lub gdy użytkownik zdecyduje się skorzystać z usług dostępnych za pośrednictwem strony internetowej. Będziemy korzystać z informacji podanych przez ciebie, aby kontaktować się z Tobą listownie, telefonicznie, SMS-em i e-mailem na temat naszych usług z zakresu uzyskiwania odszkodowań.

  Ponadto, jeżeli z przyczyn dotyczących obsługi klienta nie będziemy w stanie spełnić prośby użytkownika o wsparcie odnośnie roszczenia odszkodowawczego, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie jego danych oraz prośby o pomoc osobie trzeciej, w celu skontaktowania się z użytkownikiem, wyłącznie przez telefon. Jeśli nie chcesz, abyśmy tak zrobili, kliknij tutaj i uzupełnij szczegóły.

 2. Możemy wykorzystać zebrane informacje w celu personalizacji twojego korzystania ze strony internetowej, aby pomóc Ci zalogować się w przyszłości do dalszego korzystania ze strony internetowej, a także aby pomóc nam wybrać usługi lub materiały do umieszczenia na stronie internetowej, które mogą cię zainteresować. Możemy od czasu do czasu skorzystać z informacji, aby poinformować Cię o innych produktach lub usługach, które według nas mogą być dla ciebie interesujące i korzystne.
  Abyś mógł skorzystać ze swojego prawa do wycofania się z tej opcji, prosimy o wypełnienie szczegółów.
 3. Możemy wykorzystać twoje informacje w celu zapoznania cię z wybranymi osobami trzecimi, zapewniającymi inne produkty lub usługi, które mogą być interesujące lub korzystne dla Ciebie. Jeżeli w dowolnym czasie zdecydujesz o nieotrzymywaniu takich informacji, prosimy kliknąć tutaj i wypełnić szczegóły.

  Jeśli tak się stanie będziemy musieli zachować twoje informacje dzięki czemu będziesz nadal mógł korzystać ze strony oraz abyśmy mogli zarządzać twoim zgłoszeniem oraz bezpieczeństwem w serwisie.

 4. Charakter naszej działalności jest taki, że możemy okazjonalnie poprosić cię o podanie poufnych danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych z 1998 r. W takim przypadku zgadzasz się na to i udzielasz nam wyraźnej zgody na korzystanie z takich poufnych danych osobowych dla celów, dla których zostały przekazane. Za każdym razem podejmiemy odpowiednie kroki w celu ochrony takich poufnych danych osobowych.
 5. My lub osoby trzecie udzielające serwery hostingowe w naszym imieniu mogą również monitorować wzory ruchu na stronie i korzystanie z witryny, aby poprawić design i układ strony. Nie będziemy w stanie zidentyfikować Cię poprzez ten monitoring.
 6. Nie jesteśmy odpowiedzialni za jakąkolwiek osobę trzecią oferującą towary lub usługi za pośrednictwem stron internetowych związanych z tą stroną internetową oraz za to, co proponuje ona zrobić z informacjami o tobie. W tym celu należy dokładnie przeczytać warunki proponowane przez tę osobę trzecią.
 7. Możemy monitorować lub nagrywać rozmowy telefoniczne z przeprowadzone z tobą jeśli będziemy chcieli sprawdzić, czy zastosowaliśmy się do instrukcji, aby rozwiązać kwestie lub problemy, w celach regulacyjnych, aby poprawić jakość naszych usług, a także aby pomóc w wykrywaniu i zapobieganiu oszustwom lub innym przestępstwom. Rozmowy telefoniczne mogą być również monitorowane w celach szkoleniowych pracowników.

II – Dzielenie się informacjami z osobami trzecimi

 1. Będziemy mogli ujawnić twoje dane osobowe osobom trzecim jedynie:
  – Jeśli wyrazisz na to zgodę, jak wspomniano w punktach I(1) i I(3) powyżej; i
  – Jak opisana w tym rozdziale 2.
 2. Dostawcy oraz inni usługodawcy – Od czasu do czasu korzystamy z zewnętrznych dostawców i usługodawców, aby ułatwić realizację naszych usług (na przykład w przypadku call center i usług bezpośrednich). Jeżeli jakikolwiek usługodawca będzie zbierał informacje bezpośrednio od Ciebie (np. w sytuacji kiedy prosimy usługodawcę, aby przeprowadził dla nas badania) zostaniesz powiadomiony o zaangażowaniu przez nas dostawcy lub usługodawcy a udzielenie jakichkolwiek informacji przez ciebie będzie ściśle fakultatywne.
 3. Czasem, możliwe że będziemy musieli przekazać informacje o tobie osobom trzecim, które pomagają nam w utrzymaniu, administrowaniu i rozwijaniu strony internetowej, ale jeśli tak się stanie, to informacje te będą podane jedynie tym osobom trzecim do tego ograniczonego celu i przedmiotu oraz pod warunkiem, że osoby trzecie zgodzą się zachować te informacje w tajemnicy.
 4. Ponadto, możemy dostarczać renomowanym osobom trzecim zbiorcze statystyki dotyczące klientów, sprzedaży, wzorców ruchu na stronie i związanych z nimi informacjami na stronie, ale statystyki te nie będą obejmować danych umożliwiających identyfikację.
 5. Ujawnienie na podstawie prawa – Możemy ujawnić dane osobowe w zakresie dozwolonym lub wymaganym na mocy aktu prawnego, na podstawie przepisu prawa, postanowienia sądowego, na wniosek innego rządowego organu ścigania, w celu egzekwowania naszych praw, obsługi naszych systemów lub w celu ochrony nas samych lub naszych użytkowników.

III – Twoja zgoda

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w trakcie rejestracji lub korzystania z tej strony internetowej i wszelkich usług oferowanych za pośrednictwem tej strony internetowej, pewne informacje o użytkowniku zostaną przechwycone w formie elektronicznej (w tym poufne dane osobowe, tam gdzie jest to wymagane, ale jedynie po otrzymaniu twojej wyraźnej zgody w takich przypadkach) lub w inny sposób i przesłane do nas lub i, potencjalnie, osobom trzecim, jak określono powyżej, lub osobom trzecim, które udostępniają nam serwery internetowe lub pomagają nam w utrzymaniu tej strony.

IV – Odpowiedzialność Insito Odszkodowania – Jak Insito Odszkodowania chroni dane użytkownika?

Zgodnie z wymogami ustawy Data Protection Act 1998, kierujemy się ściśle według procedur dotyczących bezpieczeństwa w przechowywaniu i ujawnianiu informacji podanych przez użytkownika za pośrednictwem tej strony internetowej, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi. Podejmiemy odpowiednie kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo twoich danych osobowych, jednak nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji, które udostępniasz za pośrednictwem strony internetowej. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności za takie naruszenia bezpieczeństwa, chyba że nie udało nam się zapewnić odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych przed nieuprawnionym lub bezprawnym przetwarzaniem lub przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem danych osobowych.

V – Polityka Cookies – co to są „cookies” i jak z nich korzystamy

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu PL Accident Claims Management Limited z siedzibą pod adresem Ashley House, 86-94 High Street, Hounslow TW3 1NH, Wielka Brytania.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Źródło polityki prywatności: wszystkoociasteczkach.pl

VI – Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dodawania lub zmiany warunków niniejszej polityki prywatności według własnego uznania, bez uprzedniego powiadomienia. Jeśli zmienimy niniejszą politykę prywatności, zamieścimy jej nową wersję na stronie internetowej i będzie ona od tego momentu obowiązująca. Prosimy odwiedzać tę politykę prywatności regularnie, aby upewnić się, że przeczytałeś najnowszą wersję i zrozumiałeś, co robimy z twoimi informacjami. O ile to będzie możliwe, będziemy Cię zawiadamiać o wszelkich zmianach przed ich wprowadzeniem.

VII – Dane podlegające żądaniu dostępu (Subject Access Request)

Masz prawo wglądu do kopii informacji, które posiadamy o Tobie po uiszczeniu opłaty w wysokości ustawowej 10,00 GBP (zwolnione z VAT).

VIII – Opcja zaprzestania bezpośredniej komunikacji

Nasze maile marketingowe zawierają klauzulę dotyczącą prośby o zaprzestanie komunikacji. Możesz w dowolnym momencie zwrócić się do nas z prośbą o zaprzestanie wysyłania materiałów marketingowych jak wspomniano w punkcie I(1)

Jeśli zgodziłeś się, abyśmy przesyłali twoje dane innym firmom zajmującym się zarządzaniem roszczeniami, jak wspomniano w punkcie I(1), możesz w każdej chwili zrezygnować z tej powiadamiając nas o tym.

Jeśli zgodziłeś się, abyśmy przesyłali twoje dane osobom trzecim w celach marketingowych, jak wspomniano w punkcie I(3), możesz w każdej chwili zrezygnować z tej opcji powiadamiając nas o tym.

IX – Informacje ogólne

Ta strona internetowa zawiera linki do innych stron. Należy pamiętać, że nie jesteśmy odpowiedzialni za politykę prywatności tych innych stron. Zachęcamy użytkowników do zachowania ostrożności przy opuszczaniu strony internetowej i do zapoznania się z polityką prywatności każdej strony internetowej, która zbiera dane osobowe. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie informacji zebranych przez tę stronę.

X – Adres do kontaktu mailowego

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub informacji, które posiadamy o Tobie prosimy o kontakt na adres lub numer telefonu podany na naszej stronie głównej.

Masz również prawo do poprawienia wszelkich błędów w informacji, które posiadamy o Tobie. Prosimy o poinformowanie nas o zmianach w twoich danych, abyśmy mogli uaktualnić nasze rejestry danych.

Dodatkowe informacje na temat zagadnień dotyczących ochrony danych w rejestrze internetowym administratorów danych można znaleźć na stronie internetowej Rzecznika Informacji Publicznej pod adresem: https://ico.org.uk

Jeśli masz konto w brytyjskim banku, który pobiera od Ciebie opłaty - możesz otrzymać zwrot opłat bankowych wraz z odestkami

Dowiedz się więcej